Nieuwsbrief

16 maart: Tweede Vrijzinnige Lezing door Frits de Lange

09-01-2018

Op vrijdag 16 maart 2018 verzorgt theoloog Frits de Lange de tweede Vrijzinnige Lezing met als titel: ‘Opnieuw beginnen. Radicale theologie tussen vrijzinnigheid en orthodoxie’. Over deze lezing:

De theologie leidt voortdurend schipbreuk in haar pogingen om de christelijke traditie te doen landen in de hedendaagse cultuur. Dietrich Bonhoeffer schreef al in 1945: ‘De mensen kunnen, zoals ze nu zijn, eenvoudigweg niet meer religieus zijn.’ En: ‘We zijn weer helemaal op de aanvang van ons verstaan teruggeworpen’. Maar de kerken hebben de radicaliteit van zijn waarneming na de oorlog onvoldoende onderkend. Het klassiek-kerkelijke dogma bleef leidend voor de mainstream theologie in de 20e eeuw. Vrijzinnig verzet daartegen heeft nauwelijks een alternatief kunnen bieden, anders dan: ‘wij zijn niet meer orthodox’. In deze lezing wil ik in het spoor van Bonhoeffer verkennen of een radicaal nieuw begin mogelijk is voor de christelijke theologie. In de overtuiging (1) dat het daarin blijft draaien om Jezus van Nazareth, maar dat (2) we verraad aan hem plegen als we opnieuw een religie van hem maken.

De lezing vindt op 16 maart 2018 plaats in de Geertekerk te Utrecht. De kerk is open vanaf 19.30 uur. De lezing begint om 20.00 uur. Opgave kan via deze website.

Afgelopen juni verscheen bij Ten Have het nieuwe boek van Frits de Lange: Heilige onrust. Meer informatie daarover vind je hier.