Nieuwsbrief

Herman Andriessen

Dr. Herman Andriessen studeerde filosofie, theologie en klinische psychologie. Hij trad in 1947 in bij de orde van augustijnen en werkte sindsdien in het kader van deze gemeenschap. Hij doceerde aan diverse wetenschappelijke instituten en universiteiten de vakken pastorale psychologie, psychologie van de menselijke levensloop en spiritualiteit.
Hij werkte lange tijd als supervisor en psychotherapeut en stichtte in de jaren zeventig met een aantal vakgenoten de werkgroep Psychotherapie en zingeving. Herman Andriessen heeft bijzonder veel publicaties op zijn naam staan.
 

Boeken van Herman Andriessen