Nieuwsbrief

Ben jij hooggevoelig? Doe de test!

WAT IS HOOGGEVOELIGHEID – DE HOOFDLIJN

Door Susan Marletta-Hart uit Hoogevoeligheid en stress
Hoogsensitiviteit en hooggevoeligheid zijn twee begrippen voor precies hetzelfde fenomeen. Ze worden door elkaar gebruikt, er is geen verschil in betekenis. Als je hooggevoelig of hoogsensitief bent, zijn je zintuigen niet zozeer beter, je informatieverwerking functioneert alleen uitgebreider of intenser dan gemiddeld. Er is al veel onderzoek naar hooggevoeligheid gedaan. Het is anders dan veel mensen denken geen hype. Al in de jaren dertig van de vorige eeuw zijn er boeken en studies over dit persoonlijkheidskenmerk verschenen. De (ontwikkelings)psycholoog Michael Pluess van de Cambridge University in Engeland zegt dat van alle mensen vermoedelijk:

– 30 procent hooggevoelig is,
– 40 procent een matige gevoeligheid heeft, en
– 30 procent een lage gevoeligheid.

Laten we niet vergeten dat een mens nooit echt in een hokje is te plaatsen. Ieder mens is uniek door het samenspel van biologische, psychologische en sociale factoren. Door de druk en verwachtingen van de moderne prestatiemaatschappij en door een leefstijl die steeds meer los is komen te staan van onze natuurlijke habitat (de natuur), wordt hooggevoeligheid meer dan ooit in negatieve zin zichtbaar. Hooggevoeligheid is niet hetzelfde als chronische stress ervaren. Het ene is een karaktereigenschap, het andere een kenmerk van een uit balans geraakte persoon. Wie hooggevoelig is heeft bovenal begrip nodig en een omgeving die overeenstemt met zijn karakter en behoeften, zodat hij of zij tot een gezonde persoonlijkheid opbloeien.

BEN IK HOOGGEVOELIG?

Enkele in het oog springende eigenschappen die bij hooggevoeligheid horen:

– opmerken van veel details en subtiliteiten
– sterk voelen van stemmingen (van anderen)
– een rijke innerlijke belevingswereld hebben
– veel dromen, fantaseren en overwegen
– dingen zorgvuldig en bewust doen
– dingen graag in je eigen tempo doen
– zorgzaam zijn
– perfectionistisch zijn
– dingen grondig onderzoeken
– genieten van schoonheid en kunst
– genieten van stilte en rust
– ook druk, ondernemend of nieuwsgierig kunnen zijn.

Het is niet zo dat alle bovenstaande eigenschappen in iedere hooggevoelige even sterk vertegenwoordigd zijn. Herken je echter veel van deze eigenschappen? Om zeker te weten of je hooggevoelig bent, raad ik je aan om de test te doen. Deze vind je onder andere op mijn website

Meer weten over hooggevoeligheid? Lees Marletta-Hart’s laatste boek hier: