De Nieuwe Wereld

Ten Have start samen met het succesvolle Youtube-kanaal De Nieuwe Wereld een nieuwe serie uitgaven. Het profiel van de uitgaven ligt in het verlengde van de thema’s die De Nieuwe Wereld uitdiept in haar gesprekken. Net als de gesprekken van Ad Verbrugge, Jelle van Baardewijk, Marlies Dekkers en anderen gaat het in deze boeken om de grote vragen van deze tijd rond techniek, natuur, gezondheid, politiek, vrijheid en gemeenschap. Thema’s die er werkelijk toe doen en waarmee De Nieuwe Wereld een groeiend publiek van meer dan 50.000 mensen bereikt.

De komende jaren zullen Ten Have en De Nieuwe Wereld vertalingen van toonaangevende buitenlandse auteurs gaan uitgeven, maar ook nieuwe spraakmakende Nederlandstalige publicaties. Daarbij ligt een accent op denkers die zich ‘hoekig’ verhouden tot de eigen tijd. Vrije geesten die ons wat nieuws te vertellen hebben en daadwerkelijk aan het denken zetten.
Nieuwe publicaties zullen tevens op het Youtube-kanaal van De Nieuwe Wereld onder de aandacht worden gebracht.

De perfectie van de techniek

Over het boek

In De perfectie van de techniek werkt de Duitse dichter en denker Friedrich Jünger een fundamentele kritiek uit op de wijze waarop de moderne mens in de ban is van techniek. Dit cultuurkritische werk van Jünger over de ‘hedendaagse roofbouw op mens en natuur’ mag met recht visionair genoemd worden. Zijn analyse van de voortrazende automatisering van de werkelijkheid en de weerslag daarvan op het leven en werken van de mens is hoogst actueel.

Over de auteur

Friedrich Jünger (1898-1977) was een Duitse schrijver en dichter en de jongere broer van Ernst Jünger op wiens denken hij een grote invloed uitoefende. De perfectie van de techniek is het eerste boek uit zij n omvangrijke oeuvre dat naar het Nederlands is vertaald.

De palliatieve maatschappij

Over het boek

In zijn nieuwe essay De palliatieve maatschappij werpt Byung-Chul Han een kritisch licht op onze hedendaagse maatschappij. Dit essay gaat over ‘algofobie’ – een alomtegenwoordige angst voor pijn. Aan conflicten en controversen, die tot pijnlijke gesprekken leiden, wordt in onze samenleving steeds minder ruimte geboden. Zelfs liefdespijn is iets waar we bang voor zijn. Ook de politiek is in de greep van dit fenomeen. Conformiteitsdwang en consensusdruk nemen de overhand. Met het oog hierop analyseert Han in dit essay ook de corona-epidemie.

Over de auteur

Byung-Chul Han (1959) is een Koreaans-Duitse filosoof. Hij is hoogleraar aan de Universiteit voor de Kunsten in Berlijn. Eerder verscheen van zijn hand in het Nederlands onder andere De vermoeide samenleving (2012).

Infocratie

Over het boek

Ook schrijft Byung-Chul Han het boek Infocratie, hierin beschrijft hij de huidige crisis van de democratie met het oog op deze digitalisering van het publieke domein. Han laat zien hoe we in nieuwe heerschappijvorm leven: de infocratie.

De digitalisering rukt onstuitbaar op. We zijn bedwelmd door een communicatie- en informatieroes. Tegelijk voelen we ons machteloos overgeleverd aan de tsunami van informatie die over ons wordt uitgestort. Verkiezingscampagnes worden als informatieoorlogen gevoerd. Samenzweringstheorieën en propaganda beheersen het politieke debat.

Over de auteur

Byung-Chul Han (1959) is een Koreaans- Duitse filosoof. Hij is hoogleraar aan de Universiteit voor de Kunsten in Berlijn. Eerder verscheen bij Ten Have: De Nieuwe Wereld De palliatieve maatschappij

                             

Vita contemplativa

Over het boek

Tot slot schrijft Han het boek Vita contemplativa. Hij biedt een inspirerend alternatief voor het Vita activa van Hannah Arendt. Inactiviteit is volgens Han namelijk geen ontkenning, geen weigering, niet louter afwezigheid van activiteit, maar een onafhankelijk vermogen. Byung-Chul Han spoort de rijkdom, pracht en magie van nietsdoen op en ontwerpt een nieuwe manier van leven.

Over de auteur

Byung-Chul Han (1959) is een Koreaans- Duitse filosoof. Hij is hoogleraar aan de Universiteit voor de Kunsten in Berlijn. Eerder verscheen bij Ten   Have: De Nieuwe Wereld De palliatieve maatschappij

 

Het liefdesbegrip bij Augustinus

Over het boek

Amor mundi, ‘liefde voor de wereld’, dat zijn de woorden waarin het denken van Hannah Arendt zich laat vangen, dat is wat dit denken bewoog. Amor mundi, dat behelst bij Arendt de zorg om de pluraliteit, de bereidheid om samen te leven met andersdenkenden en vreemden met wie we de wereld delen.

Echter, Hannah Arendt komt uit een wereld waar liefde niet vanzelfsprekend is. Ze is Joodse vluchtelinge voor het naziregime. Waar haalt zij de liefde vandaan?

Over de auteur

Hannah Arendt (1906-1975) studeerde filosofie en theologie in Berlijn en Marburg. In 1933 vluchtte ze van Duitsland naar Frankrijk. In 1941 emigreerde ze naar Amerika. Haar werk is politiek van aard en concentreert zich vooral op vrijheid en totalitarisme, denken, handelen en oordelen (Totalitarisme, De menselijke conditie, Over geweld). Ze werd wereldberoemd met haar verslag van het proces tegen Eichmann, “Eichmann in Jeruzalem” (1965).

 

De Nieuwe Wereld

Klik op het logo van De Nieuwe Wereld om naar het YouTube kanaal te gaan.