Nieuwsbrief

Genomineerden theologieprijzen 2014 bekend gemaakt

28-04-2014

–   Theologische lintjesregen –

De genomineerden voor de theologieprijzen van 2014 zijn bekend. De prijsuitreiking is tijdens de Nacht van de Theologie op 21 juni in de Rode Hoed in Amsterdam.

 Drie genomineerden voor de Theologie Publicatieprijs:

Christa Anbeek en Ada de Jong, De berg van de ziel
Stevige gedachtenwisseling over nut, betekenis of misschien wel zinloosheid van geloven, tegen de achtergrond van ingrijpende ervaringen van verlies van beide auteurs.

Stefan Paas & Rik Peels, God bewijzen
Spraakmakende publicatie van filosoof Peels en theoloog Paas, waarin het debat over het bestaan van God een hedendaagse invulling krijgt.

Maarten Wisse, Zo zou je kunnen geloven.
Wisse, afkomstig uit bevindelijk-gereformeerd milieu, gaat niet in op argumenten voor of tegen geloven, maar op de beleving.

De jury voor deze prijs bestaat uit: voorzitter Ernst Hirsch Ballin, Marcel Sarot, (decaan van de Tilburg School of Theology) Leo van de Wetering (boekhandel Donner Rotterdam) en Monic Slingerland, redacteur Trouw (coördinator jury).

Drie genomineerden als Theoloog van het jaar:

Dick Couvée
Onder ds. Dick Couvée is de Pauluskerk in Rotterdam uitgegroeid van een herberg voor ontheemden naar een ontmoetingsplaats voor arm en rijk. De wederzijdse inspiratie van arm en rijk staan daarbij centraal.

Manuela Kalsky
Manuela Kalsky bekleedt sinds 2012 de E. Schillebeeckx Leerstoel voor Theologie en Samenleving aan de VU. Daar startte zij in 2013  vernieuwend onderzoek naar mensen die zich in Nederland verbonden voelen met verschillende religieuze tradities (Multi Religious Belonging).

Paul van Geest
Paul van Geest (hoogleraar Tilburg Universiteit en Vrije Universiteit) kreeg landelijke bekendheid door zijn media-optredens rond de verkiezing en het pontificaat van paus Franciscus.

De jury voor deze prijs bestaat uit Frank Bosman (theoloog van het jaar 2011), Marleen Barth (voormalig journaliste en lid Eerste Kamer PvdA) Frank Ploum (directeur Nieuwe Liefde Amsterdam), Karel Smouter ( journalist) en Elske Scholte (NCRV-televisie). Willem Pekelder ( tv-recensent voor Trouw) is voorzitter van deze jury. Tot en met 9 juni kan het publiek een stem uitbrengen op een van deze drie genomineerde. De internet stem telt voor 50% mee bij de einduitslag.

Thema van  de Nacht van de Theologie is  dit keer ³Ieder voor zich, God voor ons allen?²  Aan het programma op 21 werken onder meer mee; Elsbeth Gruteke (presentatie), Tinkebell, Kees van der Staaij,  Bert Keizer en Ronald van Raak. Mirjam Sterk ( Oud-kamerlid, IKON-presentatrice en theologe) schrijft dit jaar het theologiepamflet getiteld “Ieder voor zich en God voor ons allen?” ( Uitgeverij Ten Have).  Voor het volledige programma zie ook www.nachtvandetheologie.nl.