Nieuwsbrief

Lang verwachte laatste deel van de autobiografie van Hans Küng

09-03-2015

hans kung

Het leven gaat verder – maar hoe? Dat vroeg theoloog Hans Küng zich af toen de rooms-katholieke kerk hem in 1979 zijn leerbevoegdheid ontnam, waardoor zijn carrière als kerkelijk hoogleraar theologie plotseling tot een einde kwam. Hoe het leven verder gaat beschrijft hij dertig jaar later in Doorleefde menselijkheid, dat in maart bij Uitgeverij Ten Have verschijnt.

Doorleefde menselijkheid is het derde en laatste deel van Küngs memoires. Het behandelt de periode in zijn leven van 1980 tot nu, en daarmee ook zijn naderende sterven. Het boek is meer dan een autobiografie: Küng verweeft zijn persoonlijke historie met die van de wereldgeschiedenis, de wereldpolitiek en de wereldreligies, en laat de samenhang tussen die drie zien.

Wat in 1979 begon als een deprimerende ervaring, bleek het begin van een nieuw hoofdstuk. Küng ging reizen en ontmoette talloze invloedrijke wereldburgers, zoals Henry Kissinger, Desmond Tutu, Kofi Annan, Tony Blair, de Dalai Lama en Angela Merkel. Levendig en met veel anekdotes vertelt hij over nieuwe thema’s in zijn leven. Hij houdt zich diepgaand bezig met vrouw en christendom, de dialoog tussen religies en culturen, de bijdrage van religies aan de wereldvrede en de noodzaak van een gemeenschappelijk ethos voor de mensheid. Zo richt hij uiteindelijk de Stichting Wereldethos op, ter bevordering van de interreligieuze dialoog en wereldvrede.

Aan het eind van dit boek loopt ook het lange leven van Hans Küng ten einde. Hij denkt na over het sterven, maar kijkt ook dankbaar terug: ‘Een leven waarvan ik vandaag zeg: Zo was het goed.’

€ 59,99
paperback, 752 pagina’s

Verschijnt 25 maart 2015

Koop Doorleefde menselijkheid