Dinsdag 11 februari verschijnt Vriend voor het leven van Huub Oosterhuis. Dit mooi vormgegeven boek bevat alle hoogtepunten uit Oosterhuis’ werk, afgewisseld met nieuwe teksten, vaak met een sterk autobiografische inslag.

Belangrijke thema’s  in het boek zijn onder meer Oosterhuis’ godsbeeld, de actuele betekenis én de historische wortels van diverse bijbelboeken, zijn geloofsopvatting als bron van maatschappelijk engagement, en de grote dichters en denkers die hem inspireerden.

In de persoonlijke passages vertelt Oosterhuis bijvoorbeeld hoe hij als klein kind op het dak van zijn ouderlijk huis een Mariakapelletje in elkaar knutselde, in de hoop dat Maria aan hem zou verschijnen. Ook schrijft hij over de worsteling met zijn priesterschap en zijn ontmoeting en vriendschap met rabbijn Yehuda Aschkenazy. 

Vriend voor het leven is een must-have voor de Oosterhuis-liefhebber.                                   

Oosterhuis

 

Vriend voor het leven
Huub Oosterhuis

€ 24,99
gebonden met stofomslag, 240 pagina’s
ISBN 9789025903879

Verschijnt 11 februari 2014