Nieuw: Elk einde een nieuw begin

Elk einde een nieuw begin van Pema Chödrön is nu beschikbaar in de (online) boekhandel! Wijsheid voor het leven en daarna.

Alles eindigt, ook al willen we dat vaak niet – een ademhaling eindigt, een dag, een ooit goede relatie en uiteindelijk eindigt ook het leven. Maar achter ieder einde schuilt een nieuw begin – hoe onzeker dat nieuwe begin ook is.

In haar 85e levensjaar deelt boeddhistische non Pema Chödrön haar wijze woorden die ons helpen mee te bewegen op de flow van het leven. Zodat we met meer vreugde en compassie om kunnen gaan met onzekerheid en, ten laatste, met meer verwondering en minder angst de dood tegemoet mogen zien.

Lees alvast een fragment

Dit boek gaat over de angst voor de dood. Of nog preciezer: dit boek stelt een vraag, namelijk deze: hoe gaan we om met de meest fundamentele angst van allemaal, de angst voor de dood? Sommige mensen bannen de gedachte aan de dood uit hun geest en doen alsof ze het eeuwige leven hebben. Anderen zeggen dat het leven het enige is dat telt, want de dood staat in hun optiek gelijk aan niets. Sommigen worden geobsedeerd door hun gezondheid en veiligheid en proberen het onvermijdelijke tijdens hun leven zo lang mogelijk buiten de deur te houden. Ongebruikelijker is het wanneer mensen zich openstellen voor de onvermijdelijkheid van hun dood – en de angsten die hierdoor naar boven kunnen komen – en hun leven in overeenstemming hiermee leven. Ik heb gemerkt dat de mensen die zichzelf op deze manier openstellen, het leven voller leven en dat wat ze hebben meer waarderen. Ze zitten minder verstrikt in hun eigen drama’s en hebben een heilzamer effect op andere mensen en de aarde als geheel. Tot deze mensen behoren mijn leraren en de wijzen uit alle spirituele tradities van de wereld. Maar er zijn heel veel gewone mensen die de dood niet ontkennen en er evenmin geobsedeerd door zijn. Zij leven daarentegen in harmonie met de zekerheid dat zij deze wereld op een dag zullen verlaten.

Enkele jaren geleden gaf ik een weekendbijeenkomst rond dit thema in het Omega Institute in Rhinebeck, New York. Een van de deelnemers gaf toe dat ze het een ‘domper’ vond toen ze hoorde dat ik over de dood en sterven zou spreken. Maar aan het eind van het programma vond ze het een levensveranderend onderwerp. Ik hoop dat ik je, door deze leer met je te delen, vertrouwder kan maken en meer op je gemak kan laten voelen met de dood, en dat je beter in harmonie kunt leven met dat wat je voorheen bang maakte – dat je makkelijker van ‘domper’ naar doorbraak kunt gaan.


Wil je vaker op de hoogte worden gehouden van interessante boeken, acties en interviews? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!