Lezing: Het erotisch experiment door Ype de Boer

23/09/2019
20:00 - 21:30

Spui25
Spui 25-27
1012 WX, Amsterdam


Activiteit: Lezing
Website: SPUI25
Ticketservice: Aanmelden

In wat voor erotische ruimte bevinden wij modernen ons? Tegen welke horizon van idealen en beelden spelen onze seksuele handelingen zich af? Welke lichaamsopvatting, welk idee van lust en verlangen stuurt ons begrip en onze ervaring ervan? In zijn recent verschenen boek ‘Het erotisch experiment’ ontwikkelt Ype de Boer een filosofisch experiment om de moderne erotische leefwereld open te breken.

Sinds de seksuele revolutie voelen we ons op seksueel gebied vrijer dan ooit. Toch is het de vraag in hoeverre we dit ook daadwerkelijk zijn. In Het erotisch experiment schetst Ype de Boer het wereldbeeld waartegen onze seksuele activiteiten zich afspelen. De manier waarop wij ons lichaam, onze lust en onze verlangens ervaren blijkt behoorlijk eendimensionaal te zijn. Om de moderne erotische leefwereld open te breken, verkent De Boer de vele gedaantes die het erotische aan kan nemen. Het resultaat is een filosofisch experiment met kunst, literatuur en levensvormen uit andere culturen, waarbij uiteindelijk niets minder dan de Idee van het erotische op het spel komt te staan.

Over de spreker

Ype de Boer is filosoof en promoveert aan de VU. Hij schrijft over het samenspel van denken en leven, en verkent daarbij de raakvlakken tussen filosofie, literatuur en kunst. Hij vertaalde enkele filosofische werken en publiceerde eerder Murakami en het gespleten leven.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Lezing: Het erotisch experiment door Ype de Boer