De levensles van… Ype de Boer

Ype de Boer is filosoof. Hij schrijft over het samenspel van denken en leven, en verkent daarbij de raakvlakken tussen filosofie, literatuur en kunst. In zijn nieuwe boek Het erotisch experiment bevraagt hij de moderne erotische leefwereld en verkent de vele gedaantes die het erotische aan kan nemen. Het resultaat is een ervaring die zowel denken als leven op zijn kop moet zetten. Vandaag vertelt hij hierover.

Uitgeverij Ten Have maakt boeken over de grote vragen van het leven. Verhalen die ons iets wezenlijks te vertellen hebben, die ons raken, op welke manier ze verteld worden dan ook. Op welke wijze voel jij je als auteur hiermee verbonden?

Voor mij is taal is iets wonderbaarlijks. Een tekst, soms zelfs een zin of goedgeplaatst woord, maar bovenal een juiste vraag kan iets wat je eerder koud liet, wat je niet begreep of oneindig ver weg leek opeens heel dichtbij brengen. Het kan de dingen in het leven intensiveren, openen, maar ook afsluiten en ons ervoor beschermen. Van dit fascinerende vermogen van de taal ben ik van kinds af aan in de ban en zoek ik het in iedere tekst die ik lees, of het nu verhalen, proza of poëzie betreft. En natuurlijk hoop ik ook daar in mijn eigen schrijven en op mijn eigen niveau aan deel te nemen.

Wat was voor jou de aanleiding voor het schrijven van Het erotisch experiment?

Erotiek is filosofisch interessant omdat we in staat van opwinding onszelf, de ander, het leven en de wereld op een andere manier ervaren. Andere mogelijkheden verschijnen – opeens is deze mond niet meer om te praten of eten maar om te kussen, zijn deze handen om te strelen, communiceren de ogen die mij aankijken iets heel anders, maar ook het bed verandert van een rustplaats in een speelveld. Wat zegt dat over ervaring, over menszijn en werkelijkheid? Bovendien is seks een prominent thema in de hedendaagse cultuur, in de spektakelmedia maar ook in de psychologie, technologie en zelfs in de politiek. Wat betekent het nu precies om in zo’n cultuur te leven? Deze vragen hadden me echter nooit tot het schrijven van een boek gebracht, ware ik niet ook op persoonlijk vlak getroffen door wat het erotische allemaal kan doen, hoe het je leven op zijn kop kan zetten en je denken kan beïnvloeden.

Welke levensles zou je willen delen met jouw lezers?

Dat ieder leven begeleid wordt door ideeën en beelden. En dat in het spel met die ideeën en beelden een grote vrijheid schuilt.

Het erotisch experiment

Filosofie van de seksuele verbeelding

Sinds de seksuele revolutie voelen we ons op seksueel gebied vrijer dan ooit. Toch is het de vraag in hoeverre we dit ook daadwerkelijk zijn. In Het erotisch experiment schetst Ype de Boer het wereldbeeld waartegen onze seksuele activiteiten zich afspelen. De manier waarop wij ons lichaam, onze lust en onze verlangens ervaren blijkt behoorlijk eendimensionaal te zijn.

Om de moderne erotische leefwereld open te breken, verkent De Boer de vele gedaantes die het erotische aan kan nemen. Het resultaat is een filosofisch experiment met kunst, literatuur en levensvormen uit andere culturen, waarbij uiteindelijk niets minder dan de Idee van het erotische op het spel komt te staan. Het boek neemt ons mee in een ervaring die zowel denken als leven op zijn kop zet.

€20,99

Bestel direct