Deze Griekse filosofie biedt uitkomst bij gemiste kansen

Richt je in je (professionele) leven louter op zaken die je kunt beïnvloeden. Uiteindelijk is de vorming van je karakter het enige wat je zelf in de hand hebt, schrijven Massimo Pigliucci en Gregory Lopez, auteurs van het Handboek van de Moderne Stoïcijn.
(door Tim Jansen van MT.nl) 

De moderne mens vergelijkt zich graag met anderen. Vooral met anderen die in onze ogen succesvoller zijn. Die ene collega die alweer een promotie heeft gemaakt, terwijl je zelf al vijf jaar in dezelfde functie zit. Of met die oud-klasgenoot die op zijn 35e twee bedrijven heeft verkocht en de opbrengst deels heeft omgezet in een fraai wagenpark. Stop jezelf te spiegelen aan anderen, adviseren filosofen Massimo Pigliucci en Gregory Lopez in Het Handboek voor de Moderne Stoicijn. Focus je in plaats daarvan op het enige dat je zelf kunt beïnvloeden: je eigen karakter.

Focus op dat wat in je macht ligt
Dit inzicht ontlenen de schrijvers aan het stoïcisme. Het stoïcisme is een Grieks-Romeinse filosofische stroming die is ontstaan in 300 voor Christus. Het stoïcisme is een praktische filosofie. De stroming wil mensen helpen bij het vinden van een antwoord op alledaagse problemen. Volgens Pigliucci en Lopez zijn de basisstellingen van het stoïcisme onder te verdelen in drie hoofdonderwerpen: leven volgens de natuur, praktische beoefening op drie aandachtsgebieden en de tweedeling van wat wel en niet in onze macht ligt.

Versimpeld gesteld betekent leven volgens de natuur dat je met behulp van de rede je problemen aanpakt om het sociale leven te verbeteren. De drie aandachtsgebieden zijn streven (wat zijn onze doelen?), het handelen (wat is de juiste omgang met anderen?) en het instemmen (hoe vorm je een juist oordeel). De stoïcijnse tweedeling is uiteindelijk de centrale leerstelling van de filosofie. Eenvoudigweg: over sommige zaken heb je macht, over andere niet. Aan dingen die buiten je macht liggen, moet je geen aandacht besteden. Deze stoïcijnse wijsheid komt vaak, zij het in iets verschillende vormen, terug in interviews met leidinggevenden. Van Ajax-trainer Erik ten Hag tot managementdenker Stephen Covey, het credo luidt: schenk geen aandacht aan wat je niet kunt beïnvloeden.

Praktische lessen
Pigliucci en Lopez geven lezers 52 lessen (voor iedere week in het jaar één) waarmee ze hun karakter duurzaam kunnen verbeteren. Elke week staat een probleemsituatie uit het echte leven centraal. Deze wordt gekoppeld aan een klassieke tekst en een oefening die lezers in de praktijk kunnen brengen. Lezers worden uitgenodigd om aan het eind van de week te reflecteren op de oefening. Uiteindelijk moet dit culmineren in een gepersonaliseerd stoïcijns curriculum dat je in de rest van je leven kunt toepassen.

Bestel het boek nu zonder verzendkosten.