Jacky van de Goor over ‘Je leven in één herinnering’

Als jij één herinnering mee zou mogen nemen naar het hiernamaals, welke zou dit dan zijn?

Auteur en wetenschapper Jacky van de Goor schreef hier een boek over: Je leven in één herinnering. Onlangs werd zij geïnterviewd door Florentijn van Rootselaar bij Scheltema Amsterdam. Jacky geeft een inkijkje in de achtergrond en het ontstaan van haar boek. Verder geeft zij verdieping en extra stof om over na te denken. Zij geeft 26 maart 2021 ook een online workshop over de door haar ontwikkelde methode.

Ben je benieuwd naar het interview en wil je dit terugluisteren?

 

Over het boek 

Als je na je overlijden één herinnering mee zou mogen nemen, welke zou dat dan zijn?

Deze vraag stelde onderzoeker Jacky van de Goor aan honderden mensen. Hun antwoorden vertellen ons over de zin van het leven. In Je leven in één herinnering doet zij verslag van haar voornaamste ontdekkingen. Opvallend genoeg blijkt dat veel dingen waar we ons doorgaans druk over maken niet de dingen zijn waar het werkelijk om gaat.

Een verrassend boek over dat wat er echt toe doet in het leven. Beschikbaar in de (online) boekhandel, zo ook bij Scheltema.

Over Jacky van de Goor 

Jacky van de Goor (Eindhoven) werkt vanuit haar coachingsbureau Legende aan de groei en bloei van mensen en organisaties. Daarnaast is zij als onderzoeker verbonden aan het StoryLab van de UTwente.