Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Gisteren konden we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer 2023. De opkomst was relatief laag. Misschien heeft dit met wantrouwen te maken, misschien is het gewoon desinteresse.

We zien de laatste jaren wel verschillende verschuivingen in ons politieke klimaat. Op de website van de Rijksoverheid (2023):

In het kader van de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november onderzocht het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) hoe het is gesteld met het vertrouwen in de politiek, wat Nederlanders verwachten van een nieuw kabinet en waar volgens hen meer of minder geld aan moet worden uitgegeven. Uit de resultaten blijkt dat het vertrouwen in de politiek nog steeds laag is. 

Wil jij je meer in politiek verdiepen, maar weet je niet waar je moet beginnen? Of wil je graag weten waar bepaald stemgedrag vandaan komt? In deze blog zetten wij een aantal boeken op een rijtje die mogelijk bijdragen aan de beeldvorming van de hedendaagse politiek.

Rechtvaardigheid – Michael J. Sandel

Kan het verkeerd zijn om de waarheid te spreken? Mag je nooit discrimineren? Wat zijn de morele grenzen van onze economie? Hoe gaan we om met immigratie? In een tijdperk waarin de vaste vormen van tradities zijn verdwenen, blijkt het lastig een moreel kompas te vinden.

Rechtvaardigheid vormt echter sinds verschijning een krachtige gids bij het maken van de juiste morele keuze. Sandel toont hoe denkers zoals Aristoteles, Kant en Rawls ons helpen met hedendaagse maatschappelijke kwesties.

Nu afgeprijsd van € 24,99 voor €17,99

Of bestel hier het e-book 

 

De palliatieve maatschappij – Byung-Chul Han

In zijn essay De palliatieve maatschappij werpt Byung-Chul Han een kritisch licht op onze hedendaagse maatschappij. Dit essay gaat over ‘algofobie’ – een alomtegenwoordige angst voor pijn.

Aan conflicten en controversen, die tot pijnlijke gesprekken leiden, wordt in onze samenleving steeds minder ruimte geboden. Zelfs liefdespijn is iets waar we bang voor zijn. Ook de politiek is in de greep van dit fenomeen. Conformiteitsdwang en consensusdruk nemen de overhand. Met het oog hierop analyseert Han in dit essay ook de corona-epidemie.

Of bestel hier het e-book 

 

De tirannie van verdienste – Michael J. Sandel

Bestsellerfilosoof Michael J. Sandel maakt de balans op van de democratie. Veel mensen voelen zich niet meer vertegenwoordigd door de bestuurlijke elites en wenden zich tot populistische leiders en partijen. Het probleem is dat onze samenleving mensen met een hogere opleiding onevenredig beloont en de rest terzijde schuift. Dit is de tirannie van verdienste.

Sandel gaat na in hoeverre de aanklacht van ‘het volk’ tegen de elites terecht is. Waarom zou iemand met een universitaire opleiding meer over het algemeen welzijn mogen zeggen dan een persoon met een vmbo-diploma? Is dat rechtvaardig? ‘De tirannie van verdienste’ is een belangrijk boek voor iedereen die de democratie aan het hart gaat.

Of bestel hier het e-book 

 

Het rechtvaardigheidsgevoel – Jonathan Haidt

Waarom zijn conservatieve en progressieve mensen het zo oneens over politiek en religie? Volgens sociaal psycholoog Jonathan Haidt ligt dit aan de manier waarop het brein werkt. Conservatieven en progressieven vinden instinctief verschillende waarden belangrijk. Deze waarden verbinden ons met een gemeenschap, maar verblinden ons tegelijk voor het standpunt van de ander.

Volgens Haidt is kennis van dit proces het begin om dichter bij elkaar te komen.

Of bestel hier het e-book 

 

Anti-Oedipus – Gilles Deleuze, Felix Guattari 

In Anti-Oedipus laten Gilles Deleuze en Felix Guattari zien hoe verlangen centraal staat in onze samenleving. Het is een klassiek maar wild boek, dat veel met elkaar verbindt: psychologie, economie, politiek, kunst en nog veel meer. De dwarse ideeën en concepten als ‘verlangensmachine’ en ‘lichaam zonder organen’ sloegen bij verschijnen in als een bom.

En ze zijn nog steeds invloedrijk, niet alleen onder filosofen, maar ook onder kunstenaars, architecten en andere vernieuwende geesten.

Of bestel hier het e-book 

Politiek en moraal – Michael J. Sandel

Politiek en moraal van Harvard filosoof Michael Sandel (bekend van o.a. optreden met Joris Luyendijk en Bas Heijne) behandelt de vraag of politiek, wetgeving en rechtspraak waardevrij kunnen zijn. Het bevat nooit eerder vertaalde artikelen over o.a. burgerschap, economie, liberalisme en positieve discriminatie. Het eerste essay is de hartstochtelijke toespraak ‘De verleerde kunst van het democratisch debat’, die Sandel hield in 2014 toen de Universiteit Utrecht hem een eredoctoraat verleende.

Of bestel hier het e-book