Regine Dugardyn over haar tijd bij Ten Have

Literair agent Regine Dugardyn is zes jaar lang uitgever geweest bij Ten Have en stelde onlangs het boek Waarom ik van Simone de Beauvoir houd samen. In dit interview vertelt ze hoe het was om uitgever te zijn en wat haar doel voor de toekomst is.
Door: Sanne Peters

“Als jong meisje was ik al veel met zingevingsvragen bezig. Ik heb een strenge katholieke achtergrond, maar tijdens mijn puberteit viel ik van mijn geloof af. Langzamerhand dacht ik: er zijn ook andere religies en manieren van kijken op dingen, en daarin raakte ik geïnteresseerd. Ik was op zoek naar andere levensbeschouwingen dan het geloof waarmee ik opgroeide.

Filosofie trok mij daarbij aan omdat die zingevingsvragen beantwoordt zonder dat je gelovig of spiritueel hoeft te zijn. Bij filosofie krijg je niet alleen mooie maar soms ook lastige verhalen te horen, want er zijn lastige dingen in het leven waar je mee om moet gaan. Filosofen verbloemen hun antwoorden niet, ook als die niet rooskleurig zijn.”

In 2004 begon je als acquirerend redacteur bij Ten Have en later werd je uitgever bij deze uitgeverij. Oorspronkelijk had Ten Have een progressief-theologische signatuur, later schoof die richting spiritualiteit op. Daar kwamen later ook filosofie en zingeving bij. Hoe kijk je terug op die periode?

“Die stap richting filosofie en zingeving was een zwaar en heftig, maar boeiend en leuk proces. Het kostte veel energie om boekhandelaren, kranten en andere serieuze media ervan te overtuigen dat we geen zweverige of christelijke uitgeverij meer waren.

“Door een hartstochtelijke mail haalde ik Michael Sandel binnen”

Terugkijkend op mijn werk ben ik vooral trots op het binnenhalen van auteur Michael Sandel. Daar heb ik erg mijn best voor moeten doen. Sandel is internationaal gezien een grote naam. Zijn agent dacht: wie zijn jullie eigenlijk? Ik schreef toen een hartstochtelijke mail en overtuigde de directie dat een groot voorschot in zijn geval wel loonde. Zo is het gelukt.”

Voor het boek Waarom ik van Simone de Beauvoir houd heb je de redactie gedaan. Hoe was het om dat boek te zien groeien?

“Het was ontzettend leuk om aan dit boek te werken. Zeker ook om de formule te bedenken: de liefdesbrief. Dit maakte het boek voor een breed publiek toegankelijk.

Helaas hadden we ook veel pech. Er stond een grote presentatie op de planning, er zouden vijfhonderd mensen komen, maar die is helaas afgelast vanwege het coronavirus. Het idee was dat mijn boek naast de biografie van Simone de Beauvoir kwam te liggen, maar nu zijn bijna alle boekenwinkels dicht.

Je hebt filosofie gestudeerd, bent eerst als journalist aan de slag gegaan en hebt veel ervaring in het boekenvak. Heb je zelf ooit behoefte gehad om, naast Waarom ik van Simone de Beauvoir houd, een filosofisch boek te schrijven?

“Ik denk dat ik daarvoor zelf te weinig filosofie bedrijf. Daarnaast vind ik het leuk om een platform voor anderen te creëren, dat is mijn sterke kant. Dat wil niet zeggen dat ik nooit iets zou willen schrijven, want ik schrijf ook graag. Een thema op het gebied van levensbeschouwing lijkt me wel interessant, alleen weet ik niet of ik daar echt mijn eigen filosofische theorie in zal ontwikkelen.”

In 2016 nam je afscheid van Ten Have en begon je agentschap Socrates & Co, waar je (beginnende) auteurs begeleidt.

“Mijn doel is nog steeds hetzelfde; namelijk om interessante inhoud bij het publiek te laten bereiken. Nu ben ik eigen baas en heb het een stuk rustiger, doordat ik mijn eigen tijd kan indelen, nauwelijks hoef te vergaderen en alleen mezelf moet managen. Uitgever zijn is heel hectisch, zeker als je perfectionistisch bent zoals ik was.

“Het belangrijkste is een goede match tussen auteur en uitgeverij”

Nu begeleid ik een paar jonge academici die voor een breder publiek willen schrijven. Aan de universiteit hebben ze geleerd om van het abstracte naar het concrete te redeneren. Maar als je het publiek wil aanspreken, moet je dat omdraaien. Beginnen met een goed gekozen voorbeeld om vanuit daaruit te redeneren. Dan neem je je lezer mee en raak je hem niet zo makkelijk meer kwijt.

Mijn doel voor de toekomst is om meer jonge denkers aan uitgeverijen te koppelen. Er lopen zo veel jonge mensen rond die goede ideeën hebben, het zou jammer zijn als die ideeën alleen maar op de universiteit blijven. Mijn belangrijkste taak is dan om een goede match tussen auteur en uitgeverij tot stand te brengen.”

 

Het boek Waarom ik van Simone de Beauvoir houd, onder redactie van Regine Dugardyn, is in februari verschenen bij Uitgeverij Ten Have, en kost slechts € 9,99