Simone de Beauvoir: Feminist. Filosoof. Icoon.

Noem haar naam en de eerste associatie voor velen zal met Jean-Paul Sartre zijn. Samen stonden zij aan de wieg van het existentialisme. Waarom, dan, wordt zij nog steeds weggezet als enkel Sartres partner, terwijl zij een gelijke bijdrage hieraan heeft geleverd? Sartre zelf heeft haar belang meermaals benadrukt. Maar ook na zijn dood werd zij weggezet als enkel zijn minnares, een ongehuwde vrouw zonder significante inbreng. Haar ideeën waren maar lastig, en bovendien enkel geïnspireerd door Sartres filosofie.

Maar De Beauvoir had wel degelijk haar eigen ideeën. Eén van haar bekendste boeken, De tweede sekse, zou een rol hebben gespeeld in het ontstaan van de tweede feministische golf. Zij schreef ondersteunende stukken ter wijziging van de Franse wetgeving. En ondanks haar desinteresse voor het feminisme in de eerdere fases van haar leven ontpopte zij zich tot strijdster voor het vrouwenrecht. Daarnaast doorbrak zij ook weer een taboe met haar boek De ouderdom in haar latere leven.

De Beauvoir had een bewogen leven, altijd veranderend, zoals haar filosofie ook belicht. Maar hoewel zij zichzelf nooit zag als filosofe, behoort zij wel tot de meest vooraanstaande denkers van de twintigste eeuw. Daarom is het tijd dat zij als haar eigen persoon wordt gezien, met haar eigen ideeën. Het is tijd dat zij niet langer in de schaduw van Sartre moet bewegen. Het is tijd voor Simone de Beauvoir.

Simone de Beauvoir: Een leven

Filosoof, schrijver en feministisch icoon – Simone de Beauvoir was het allemaal. Biografe Kate Kirkpatrick had voor het eerst toegang tot nooit eerder beschikbare dagboeken en correspondentie. Het resultaat is een echte pageturner: diepgravend, verrassend en ontroerend.

Deze baanbrekende biografie werpt een geheel nieuw licht op De Beauvoir, die definitief neergezet wordt als een van de belangrijkste denkers van de twintigste eeuw.

Bekijk hier meer informatie over het boek.