Grote ideeën over rouw

Verdriet hebben we allemaal en rouwen hoort bij het leven. Maar dat het erbij hoort, wil niet altijd zeggen dat het gemakkelijk is. Meestal is een tijd van verlies, van rouw en verdriet een zware periode waarvan we zouden willen dat we deze konden verlichten. Bij Uitgeverij Ten Have hebben we een breed aanbod aan boeken over rouw en rouwverwerking. Van boeken gericht speciaal op jongeren tot wat je kunt doen als je je baan kwijtraakt. Zo heeft Uitgeverij Ten Have voor iedereen het perfecte boek om je bij te staan in een moeilijke tijd.

Een rugzak vol verdriet

Kwetsbaarheid en kracht van rouwende jonge mensen

Rouw bij jongeren en jongvolwassenen (12-25 jaar) is volgens Riet Fiddelaers een gezond proces, waarin jonge mensen kwetsbaar én enorm veerkrachtig zijn. Toch leven er veel vragen bij mensen in hun omgeving. Een rugzak vol verdriet laat zien aan welke steun deze jongeren behoefte hebben om toch op te groeien tot gezonde volwassenen, gelukkig in hun relaties en hun beroep. In dit handboek vertellen jongeren zelf met herkenbare verhalen en voorbeelden wat ze nodig hebben.

€29,99

Bestel direct

Rouwen in de tijd

Een zoektocht in het landschap van afscheid en verlies

Wat maak je mee als je rouwt? Het is een unieke en complexe ervaring. Marinus van den Berg beschrijft die ervaring en ontwerpt een plattegrond van het landschap van afscheid en verlies. Zo krijgt de lezer zicht op samenhang en onderscheidingen.

Van den Berg benadert rouw vooral vanuit de beleving. Hij staat bijvoorbeeld stil bij de voortdurende spanning in het tijdsbesef: ‘al blijkt pas te zijn.’ Het gemis is niet iets van het verleden, maar is van nu en van de toekomst.

De auteur baseert zich op een grote ervaring in het begeleiden van rouwenden. Jaarlijks houdt hij vele lezingen en workshops op dit gebied. Hij verwerkt ook recente vakliteratuur, maar schrijft toegankelijk voor de leek.

Bovendien bevat het boek tientallen gebruiksteksten voor persoonlijke overdenking en voor herdenkingsbijeenkomsten.

€23,99

Bestel direct

Aan de slag met verlies

Coachen bij veranderingen op het werk

Riet Fiddelaers-Jaspers en Jakob van Wielink schrijven toegankelijk over de impact van een (persoonlijk) verlies op de werkvloer, door fusie, ontslag of overlijden. Maar ook zaken als ongewenste kinderloosheid, echtscheiding of ziekte kunnen het functioneren van iemand belemmeren. Dit boek combineert voorbeelden met theorie en geeft suggesties en tips en is een handleiding voor het begeleiden en coachen van werknemers.

€20,99

Bestel direct

Een zee van glas

Over de dood die het leven dichterbij brengt

Een zee van glas van Geerteke van Lierop is een originele vertelling van literaire kwaliteit.

In de zomer van 2016 kwam de geliefde van Geerteke van Lierop niet thuis. Hij bleek verdronken. Wat als het lot zo onverhoeds toeslaat? Van Lierop beschrijft in zoekende woorden haar onzegbare verdriet, maar meer nog hoe ze het leven terug verovert op de dood. ‘Een zee van glas’ opent de blik op een andere schoonheid van het leven met een soms verrassende lichtheid

Mooi hoe Geerteke in tastende en tere taal in de buurt komt van wat zich nauwelijks laat verwoorden.” Thomas Verbogt, auteur van Hoe alles moest beginnen

Een aangrijpend en tegelijk hoopgevend verhaal over de dood. Het grijpt je naar de keel om je te zeggen: leef voluit!” Wouter de Jong, auteur van Mindgym

€15,00

Bestel direct

Meegaan tot het einde

Stervende mensen bijstaan, over de laatste dagen, nachten en uren

In Meegaan tot het einde biedt Marinus van den Berg inzicht in de laatste, maar zeer kostbare tijd van een stervende. ‘Hoe lang duurt het nog?’ Deze vraag wordt heel vaak gesteld als iemands ziekbed sterfbed wordt. Een mens in de laatste periode van zijn leven begeleiden kan zwaar, maar ook zeer waardevol zijn. In korte, vaak praktische hoofdstukken beschrijft Van den Berg wat er kan gebeuren. Thema’s zijn onder meer het tempo waarin het einde nadert, fysieke en mentale achteruitgang, waken, en de zorg voor de gestorvene. Een boek voor familieleden, mantelzorgers en hulpverleners.

€14,99

Bestel direct