Betekenis en geluk

Geluk zonder betekenis leidt tot een oppervlakkig leven. Toch is geluk vaak wat we najagen, volgens Emily Esfahani Smith. In haar boek, De kracht van betekenis, stelt zij dat we het zicht hebben verloren op wat er werkelijk belangrijk is.

Bestellen De kracht van betekenis - Emily Esfahani SmithOf bestel het e-book hier!

Het verschil tussen geluk en betekenis

Het verschil is als het verschil tussen ‘nemen’ en ‘geven’. Geluk, zo toont onderzoek aan, draait om het vervullen van behoeftes en vermijden van moeilijkheden en hindernissen. Geluk is wat we ervaren wanneer we een goed inkomen hebben, een goede baan, bijvoorbeeld. Geluk ervaren we wanneer alles goed gaat. Betekenis, daarentegen, gaat om verbinding, en het bijdragen aan iets wat onszelf overstijgt.

Wat ertoe doet

Geluk en betekenis kunnen botsen. Bijdragen aan dingen die groter zijn dan onszelf brengt ook zorgen mee. Toch wijst onderzoek uit dat focussen op betekenisvolle activiteiten tot groter geluk leidt. Tijdens een experiment werden deelnemers gevraagd een tijd lang activiteiten uit te voeren gericht op enkel geluk of betekenis. De deelnemers die zich op geluk richtten hadden de ervaring van meer geluk, maar dit bleek enkel een piekervaring te zijn. De deelnemers die voor betekenis gingen, voelden zich ‘verrijkt’.

De kracht van betekenis - Emily Esfahani Smith

Over De kracht van betekenis

De westerse cultuur is geobsedeerd door geluk. Toch voelen veel mensen zich vervreemd en doelloos, soms zelfs wanhopig. In De kracht van betekenis stelt Emily Esfahani Smith dat we het verkeerde doel hebben nagejaagd. Niet geluk maar betekenis maakt het leven de moeite waard.

Op basis van recent onderzoek en inzichten uit de (positieve) psychologie, filosofie en literatuur laat Esfahani zien hoe we een zinvol leven kunnen vormgeven. Ook geeft ze praktische voorbeelden, vaak uit onverwachte hoek. Om erachter te komen hoe je je leven zin geeft voerde ze veel gesprekken, onder anderen met een dierenverzorgster, een ex-crimineel en een astronaut.