De zorgwekkende terugkeer van racisme in de wetenschap

Bestaat er een verband tussen ras en IQ? Welk ras is het beste? Deze vragen zijn allerminst gedateerd. De rassentheorie beleeft een zorgwekkende comeback, in wetenschap en in politiek. Angela Saini onderzoekt in Superieur pseudowetenschappelijke beweringen en theorieën over ras, en toont aan waarom ze onhoudbaar zijn.

Angela Saini in gesprek met De Correspondent: ‘Ik kan niet zeggen dat het echt ooit is verdwenen, omdat deze ideeën al lang bestaan en ze nooit volledig verdwijnen. Maar wat is teruggekeerd, is een bepaalde manier van denken die gebruikmaakt van wetenschappelijk racisme. En die is doorgedrongen in de politiek.’

Maar in het huidige politieke klimaat geven zulke ideeën een ‘wetenschappelijke’ basis voor gevaarlijke politieke ideeën. Want al te gemakkelijk leggen zulke onderzoekers de link met beleid. Als Afro-Amerikanen genetisch minder intelligent zijn, stellen ze, waarom zou je dan nog investeren in scholingsprogramma’s die hen proberen te helpen? En waarom zou je immigranten toelaten uit landen met een laag gemiddeld IQ?

Sinds de publicatie van haar boek worden Angela Saini en haar gezin lastiggevallen door neonazi’s en witte nationalisten. Had ze het liever niet geschreven? ‘Nee, ik móést het schrijven. We moeten hiertegen ingaan. Ik ben bang dat we al aan het verliezen zijn.’

Superieur is een broodnodig onderzoek naar de verraderlijke geschiedenis en consequenties van de rassentheorie. Dit boek geeft onweerlegbare argumenten om die theorie en racisme te bestrijden.

De pers over Superieur van Angela Saini

‘Angela Saini zet de geschiedenis van het wetenschappelijk rassendenken op boeiende en niet mis te verstane wijze uiteen.’ –  De Volkskrant

Superieur is een sterk staaltje onderzoeksjournalistiek.  Het is een overtuigend verhaal over het wetenschappelijke denken over ras, en de hardnekkige impact daarvan op de maatschappij, dat ons een spiegel voorhoudt’ – Trouw

‘Dit is een urgent, belangrijk boek. Het bevat een waarschuwing: als je dacht dat racisme niet meer bestaat in de wetenschap, dan heb je het mis.’ – The Guardian

‘Een grondig gedocumenteerde reis van de Verlichting via het negentiende-eeuwse imperialisme en de twintigste-eeuwse eugenetica naar de geniepige revival van de rassentheorie in de eenentwintigste eeuw.’ – The Financial Times

‘Briljant. Superieur is een must-read in een tijdperk van raciale spanningen’. – Publishers Weekly