Ideeën om het einde van de wereld uit te stellen

Vanaf vandaag is Ideeën om het einde van de wereld uit te stellen van Ailton Krenak beschikbaar in de (online) boekhandel. Ailton Krenak haalt enkele diepgewortelde westerse ideeën over de mensheid en onze relatie tot de natuur onderuit.

Of bestel het e-book hier.

Over het boek

Oorspronkelijke volken hebben al vaak ervaren hoe het voelt als je leven en leefwijze fundamenteel wordt bedreigd. Maar vandaag de dag wordt elke mens op aarde daarmee geconfronteerd. Pandemieën, extreme weersomstandigheden en enorme bosbranden zijn bepalend voor deze tijd waarin we leven.

Onze wereld staat aan een ecologische en economische afgrond, volgens hem. Daarom stelt hij een verschuiving in ons denken en doen voor die nodig is voor het voortbestaan van de aarde. Het resultaat is een indrukwekkende combinatie van sociale kritiek, milieu- en ecologiestudie, geschiedenis en politiek.

Lees hier alvast een fragment

Sommige mensen zien de droom als iets dat buiten de realiteit staat en dat voor het ‘echte’ leven geen praktische betekenis heeft. Voor anderen heeft het leven juist geen betekenis als dromen die er niet aan geven. Zij zien dromen als de plek waar we zoeken naar liederen, genezing, inspiratie en zelfs oplossingen voor praktische problemen die ons overdag ontglippen maar die in de sfeer van de droom zonneklaar tot ons komen. Tot mijn grote tevredenheid begonnen meerdere collega’s tijdens de conferentie over dromen. En dan dus niet als hersenschimmen, maar als een methode die is gerelateerd aan onze ontwikkeling, onze ‘cosmovision’ en de tradities van verschillende volken die het dromen benaderen als een pad dat tot kennis en zelfkennis leidt, een bewustzijn van het leven en de toepassing van die kennis in onze interactie met de wereld en de ander.

Over de auteur

Ailton Krenak is leider van de oorspronkelijke bevolkingsgroep Krenak. Deze Braziliaanse stam bestond begin 20ste eeuw nog uit 5000 personen, nu nog maar uit 130. Zijn boek ‘Ideas to Postpone the End of the World’ werd in de VS een bestseller.