Nieuw: De palliatieve maatschappij

Het boek De palliatieve maatschappij van Byung-Chul Han is vanaf vandaag verkrijgbaar in de (online) boekhandel. In De palliatieve maatschappij werpt Byung-Chul Han een kritisch licht op onze hedendaagse maatschappij.


Of bestel het e-book.

Over het boek

In zijn nieuwe essay ‘De palliatieve maatschappij’ werpt Byung-Chul Han een kritisch licht op onze hedendaagse maatschappij. Dit essay gaat over ‘algofobie’ – een alomtegenwoordige angst voor pijn. Aan conflicten en controversen, die tot pijnlijke gesprekken leiden, wordt in onze samenleving steeds minder ruimte geboden. Zelfs liefdespijn is iets waar we bang voor zijn. Ook de politiek is in de greep van dit fenomeen. Conformiteitsdwang en consensusdruk nemen de overhand. Met het oog hierop analyseert Han in dit essay ook de corona-epidemie.

Lees alvast een fragment

De geluksmissie van de positieve psychologie en de belofte van een medicamenteus tot stand te brengen permanente feelgood-oase hangen nauw met elkaar samen. De opioïdencrisis in de Verenigde Staten heeft een paradigmatisch karakter. Daarbij is niet alleen de materiële hebzucht van een farmaceutische firma in het geding. Er ligt veeleer een noodlottige aanname met betrekking tot de menselijke existentie aan ten grondslag. Alleen een non-stop feelgood-ideologie kan ertoe leiden dat medicamenten die oorspronkelijk in de palliatieve geneeskunde werden gebruikt op grote schaal ook aan gezonde mensen worden verstrekt. Niet toevallig merkte de Amerikaanse pijnexpert David B. Morris al tientallen jaren geleden op: ‘De huidige Amerikanen behoren waarschijnlijk tot de eerste generatie op aarde die een pijnloos bestaan als een soort constitutioneel recht beschouwt. Pijn is een schandaal.