Nieuw: De perfectie van de techniek

Het boek De perfectie van de techniek van Friedrich Georg Jünger is vanaf vandaag verkrijgbaar in de (online) boekhandel. Jünger biedt kritiek op de moderne mens die in de ban is van techniek.


Of bestel het e-book.

Over het boek

In De perfectie van de techniek werkt de Duitse dichter en denker Friedrich Jünger een fundamentele kritiek uit op de wijze waarop de moderne mens in de ban is van techniek. Dit cultuurkritische werk van Jünger over de ‘hedendaagse roofbouw op mens en natuur’ mag met recht visionair genoemd worden. Zijn analyse van de voortrazende automatisering van de werkelijkheid en de weerslag daarvan op het leven en werken van de mens is hoogst actueel.

De perfectie van de techniek verdient het vandaag de dag gelezen en herlezen te worden. Dit is de eerste uitgave in de samenwerking tussen Ten Have en De Nieuwe Wereld.

Lees alvast een fragment

Niemand betwijfelt dat de hoeveelheid arbeid die op mechanische wijze wordt verricht enorm is toegenomen. Maar hoe zou deze kunnen toenemen zonder dat ook de handmatige arbeidsprestatie toeneemt, aangezien de menselijke hand toch het werktuig der werktuigen is, het werktuig dat het hele technische instrumentarium heeft gecreëerd en onderhoudt. Over het geheel bezien leidt de machinearbeid niet tot een afname van de handarbeid, hoe groot het aantal arbeiders die mechanisch tewerk worden gesteld ook wordt. Zij schakelt de handarbeider alleen uit waar het werk op mechanische wijze verricht kan worden. Maar de last die hier van hem wordt afgenomen verdwijnt niet op bevel van de technische tovenaar, hij verplaatst zich naar plekken waar arbeid niet mechanisch wordt verricht. Hij neemt toe naarmate de hoeveelheid mechanische arbeid toeneemt, niet als zelfstandige handarbeid, maar als aanvullend werk aan mechanismes.

Over de auteur

Friedrich Jünger (1898-1977) was een Duitse schrijver en dichter en de jongere broer van Ernst Jünger op wiens denken hij een grote invloed uitoefende. De perfectie van de techniek is het eerste boek uit zijn omvangrijke oeuvre dat naar het Nederlands is vertaald.