Nieuw: De waarheid over macht

Vanaf vandaag is De waarheid over macht van Julie Battilana en Tiziana Casciaro beschikbaar in de (online) boekhandel! Wat is macht precies? En waarom speelt macht een rol in het leven van alle mensen? Dit zijn vragen die Julia Battilana en Tiziana Casciaro zullen beantwoorden in hun allereerste boek.


Of bestel het e-book.

Over het boek

In De waarheid over macht brengen Julie Battilana en Tiziana Casciaro macht in kaart als een dynamisch proces waarbij mensen het gedrag van anderen willen beïnvloeden. De auteurs ontkrachten de grote misverstanden over macht en geven inzicht in de machtsverhoudingen om ons heen. Daarbij krijgen we handvatten om ons leven diepgaand te veranderen.

Macht gaat ieder van ons – van president tot schoonmaker – evenzeer aan. Toch is het ook een slecht begrepen fenomeen. Vaak voelen we ons vastgezet in structuren die we niet kunnen veranderen. Onderzoek naar macht leert ons echter dat niet alle verhoudingen vastliggen. Samen maar ook individueel kunnen we er invloed op uitoefenen.

‘De conclusie is simpel: als we vooruitzien, moeten we vol inzet en overtuiging onze democratische macht weer opeisen, zowel op onze werkplek als in de samenleving. Om onze individuele rechten en vrijheden te borgen en onrechtvaardige machtshiërarchieën te bestrijden dienen we onze macht te begrijpen, op te bouwen en te gebruiken.’

Lees alvast een fragment

Om macht over iemand te hebben, moet je eerst iets hebben waar de ander waarde aan hecht. Alles wat iemand nodig heeft of gewoon wil hebben, kan als gewaardeerde ‘hulpbron’ of ‘middel’ gezien worden. Het kan daarbij gaan om materiële hulpbronnen, zoals geld of schoon water, hectaren vruchtbare landbouwgrond, een huis of een snelle auto, maar ook om psychische hulpbronnen, zoals het gevoel door anderen gewaardeerd te worden, erbij te horen of iets gepresteerd te hebben. En zoals we zullen zien, kunnen bepaalde hulpbronnen tegelijkertijd zowel materieel als psychisch van aard zijn.
Datgene wat je te bieden hebt – je deskundigheid, je uithoudingsvermogen, je geld, je staat van dienst, je status en gezag, je netwerken – kan je een bepaalde macht geven over iemand anders, maar alleen als die ander dat wil hebben. Denk aan een ouder die zijn kind een koekje belooft als het zijn rommelige kamer opruimt. Macht over de koektrommel zal niet veel uithalen als het kind niet van koekjes houdt. Bovendien moet datgene wat je te bieden hebt iets zijn wat de ander niet gemakkelijk van anderen kan krijgen. Ben jij een van de weinigen die dat waardevolle iets kan bieden? Of zijn het er velen? Ben jij degene die bepaalt of de ander toegang krijgt tot datgene waar hij waarde aan hecht of is het overal verkrijgbaar? Als het kind dol is op koekjes, maar die altijd wel weet te krijgen van een gulle buurvrouw, zal het koekje dat vader of moeder als beloning in het vooruitzicht stelt, waarschijnlijk niet veel uithalen.
Als je weet waar de andere partij waarde aan hecht en of hij over andere mogelijkheden beschikt om daar toegang toe te krijgen, kun je daaruit opmaken hoeveel macht je hebt. Maar dat is niet genoeg om het machtsevenwicht tussen jullie volledig te doorgronden. Je moet ook rekening houden met de vraag of de andere partij iets heeft waar jij waarde aan hecht en met de mate de grondbeginselen van macht
waarin hij kan bepalen of jij daar toegang toe krijgt of niet. Wat het inhoudt om macht over iemand anders te hebben, is sterk afhankelijk van hoeveel macht de andere partij, op zijn beurt, over jou heeft.

Over de auteurs

Julie Battilana is hoogleraar aan de Harvard Business School. Tiziana Casciaro aan de Universiteit van Toronto. De waarheid over macht is hun eerste boek.

Wil je vaker op de hoogte worden gehouden van interessante boeken, acties en interviews? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!