Nieuw: Denken in systemen

Het boek Denken in systemen van Donella Meadows is vanaf vandaag verkrijgbaar in de (online) boekhandel. Dit is het toegankelijke en cruciale basisboek voor systeemdenken.


Of bestel het e-book.

Over het boek

De problemen van onze tijd, zoals ziekte, oorlog, armoede en het klimaat, zijn in essentie systeemfouten. Ze kunnen niet opgelost worden door aan één geïsoleerd knopje te draaien, omdat de effecten op het geheel voor ons niet te overzien zijn. Denken vanuit het grotere systeem biedt een uitweg.

Dit is het toegankelijke en cruciale basisboek voor systeemdenken, dat door wetenschappers, docenten en journalisten gezien wordt als een van de belangrijkste boeken om onze samenleving te begrijpen.

Lees alvast een fragment

Pas als we de relatie tussen structuur en gedrag inzien, kunnen we beter begrijpen hoe systemen werken, waarom ze soms
zo slecht functioneren, en hoe we ze kunnen aanpassen naar het gewenste gedrag. Onze wereld blijft veranderen en wordt steeds ingewikkelder. Systeemdenken kan ons helpen om beter te overzien welke keuzes we hebben, hoe we daarmee kunnen omgaan, hoe we ons blijven aanpassen. Het is een manier van denken die begint bij de wortel van een probleem, en die ruimte biedt om nieuwe mogelijkheden te zien. Wat is een systeem eigenlijk? Een systeem is een verzameling vanbdingen – mensen, cellen, moleculen, wat dan ook – die zodanig met elkaar verbonden zijn dat ze na verloop van tijd een eigen gedragspatroon gaan vertonen. Het systeem kan van buitenaf een dreun krijgen, ingesnoerd, gestimuleerd of aangestuurd worden. Maar hoe het op die kracht van buitenaf reageert, is een kenmerk van het systeem zelf. En in de echte wereld is dat zelden een simpele reactie.

‘Het boek Denken in systemen leert je in complexe systemen denken en helpt je vervolgens te begrijpen waar in een systeem een ingreep de meeste kans van slagen heeft.’ – De Correspondent