Nieuw: Het impostersyndroom

Vanaf vandaag is Het impostersyndroom van Élisabeth Cadoche en Anne de Montarlot beschikbaar. Heb je wel eens het gevoel dat je iets eigenlijk helemaal niet kunt en dat je elk moment door de mand kunt vallen? Dan heb je misschien wel het zogeheten impostersyndroom. Cadoche en Montarlot laten je zien wat het impostersyndroom is én hoe je er mee om kunt gaan.


Of bestel het e-book hier.

Over het boek

Veel mensen lijden aan het zogeheten impostersyndroom: een chronisch gebrek aan zelfvertrouwen, waardoor ze hun eigen talenten en prestaties consequent onderwaarderen. Er is een constante angst om ontmaskerd te worden als bedrieger. De gevolgen zijn vaak desastreus: uitstelgedrag, perfectionisme en uiteindelijk zelfs een burn-out. Hoe kunnen we dit syndroom begrijpen en wat kunnen we eraan doen? De auteurs beschrijven een praktische weg naar minder twijfel en meer gevoel van eigenwaarde.

Lees hier alvast een fragment

In het algemeen gaat de persoonsgerichte benadering ervan uit dat elk mens alles in zich heeft om zich volledig te ontplooien en zichzelf te bepalen, zolang hij dicht bij zijn eigen diepe ervaring blijft, dat wil zeggen: bij het amalgaam van zijn eigen fysieke en zintuiglijke percepties, van zijn gewaarwordingen en de betekenis die hij eraan geeft, wat Rogers het ‘organische zelf ’ noemt. Deze oorspronkelijke motivatie is een van de pijlers van de theorie van Rogers, het onmisbare kompas, persoonlijk en eigen aan iedereen, om door het leven te koersen, zijn eigen keuzes te maken en zo zijn potentieel te realiseren dat ‘actualiseringstendens’ wordt genoemd – de mogelijkheid zich te realiseren door zijn vrijheid te aanvaarden.

Over de auteurs

Élisabeth Cadoche is documentairemaker en auteur. Anne de Montarlot is psychotherapeut. Het impostersyndroom is hun eerste boek in het Nederlands.