Nieuw: Hoe word je epicurist?

Het boek Hoe word je epicurist? van Catherine Wilson is vanaf vandaag verkrijgbaar in de (online) boekhandel. Wilson vertelt hoe het zinnelijke denken van een epicurist de levens van de moderne mensen kan veranderen.


Of bestel het e-book.

Over het boek

Hoe word je epicurist? is een introductie in een door velen vergeten oud-Griekse filosofie. De epicuristen zeggen dat het ware en het goede leven voor iedereen bereikbaar is. Veel van het menselijk lijden wordt veroorzaakt door een verkeerd beeld van de wereld. Onze angsten en problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon zodra we het hier en nu omarmen en genot en plezier serieus nemen. In ‘Hoe word je epicurist?’ laat Catherine Wilson zien hoe dit zinnelijke denken ook de levens van moderne mensen kan veranderen.

Lees alvast een fragment

De tegenwoordige opvatting is dat bewustzijn vermoedelijk wijdverbreid is in de natuur. Het lijdt weinig twijfel dat zoogdieren en vogels ervaringen hebben en emoties voelen, en de gewaarwording van pijn moet heel vroeg in de evolutionaire geschiedenis zijn verschenen. Hoe moeilijk het ook is om ons de ervaringen van een gekko of een spin voor te stellen, naar alle waarschijnlijkheid kunnen veel dieren, met inbegrip van vissen, reptielen, koppotigen zoals octopussen en inktvissen, en zelfs insecten, bogen op bewustzijn van een zintuigelijke wereld van smaken, geuren, geluiden en zichtbare, tastbare voorwerpen en stoffen.
Toch heeft het iets onvoorstelbaars dat bewustzijn en al onze mentale vermogens, waaronder rationele besluitvorming en creativiteit als ook waarneming en gevoel, allemaal voortkomen uit een puur fysisch fundament, uit processen in onze hersenen die geregeerd worden door de wetten van de fysica en chemie. De alfabetanalogie maakt tot op zekere hoogte inzichtelijk hoe afzonderlijke elementen – letters – in staat kunnen zijn samenstellingen – woorden en zinnen – te vormen die nieuwe eigenschappen bezitten. Het blijft echter een intrigerende vraag hoe het bewustzijn het voor elkaar krijgt om de ultieme werkelijkheid van kleurloze, geurloze, smaakloze, geluidloze deeltjes en krachten aan ons te presenteren als een wereld gevuld met smaak, kleur, geur en geluid.

Over de auteur

Catherine Wilson is filosoof en werkt aan het Graduate Center van de City University van New York. Hoe word je epicurist?  is haar eerste boek dat in het Nederlands verschijnt.