Nieuw: Na de deugd

Een studie naar de theorie van de ethiek. Na de deugd van Alasdair MacIntyre is nu beschikbaar in de (online) boekhandel!

Over het boek

Ontdek de kritiek op de moderne moraal, de zoektocht naar een samenhangend ethisch kader en het pleidooi voor deugdethiek. In Na de deugd verkent Alasdair MacIntyre de morele chaos waarin onze wereld zich volgens hem bevindt, waar mensen niet meer weten wat goed en slecht is. Hij wijt dit aan onze vervreemding van het ethische begrip zoals Aristoteles dat ooit beschreef. MacIntyres baanbrekende boek markeert het begin van een heropleving van de deugdethiek en nodigt je uit om je eigen morele overtuigingen te heroverwegen voor een deugdzaam leven in onze complexe samenleving.

MacIntyres boek staat aan het begin van een revival van de deugdethiek en inspireerde velen, ook vandaag de dag nog. Nu is het voor het eerst ook beschikbaar in het Nederlands.

Over de auteur

Alasdair MacIntyre (1929) is een invloedrijke Schotse filosoof, wiens werk een blijvende impact heeft gehad op het filosofische denken. Met Na de deugd heeft hij een cruciale bijdrage geleverd aan de ethiek van de twintigste eeuw.