Nieuw: Sensibel

Het boek Sensibel van Svenja Flasspöhler is vanaf vandaag verkrijgbaar in de (online) boekhandel. Svenja Flasspöhler laat in Sensibel zien hoe ons invoelingsvermogen in de westerse cultuur altijd al een belangrijke rol speelde.


Of bestel het e-book.

Over het boek

In hoeverre kunnen we redelijkerwijs verwachten dat anderen rekening houden met onze gevoelens? Waar we vroeger dankzij morele codes wisten hoe we ons moesten gedragen, lijkt het nu alsof ieder voor zich moet aanvoelen hoe de ander benaderd wil worden.

Svenja Flasspöhler laat in Sensibel zien hoe ons invoelingsvermogen in de westerse cultuur altijd al een belangrijke rol speelde. Toch is er de afgelopen tijd wel degelijk iets veranderd. Welke wortels heeft onze gevoeligheid en vooral onze overgevoeligheid? En in welke verhouding staan sensibiliteit en weerbaarheid tot elkaar?

‘Sensibilisering van de maatschappij is ontegenzeggelijk een wezenlijke factor van vooruitgang in beschaving. Alleen als we de toenemende sensibilisering beter gaan begrijpen, kunnen we inzicht krijgen in de progressieve en regressieve tendensen van dit proces. Doel is sensibiliteit als dialectisch verschijnsel te benaderen, haar verhouding tot weerbaarheid opnieuw te formuleren en zo oplossingen te vinden voor de crises van onze tijd.’

Lees alvast een fragment

Sensibel’ betekent: gevoelig, voelbaar, ontvankelijk. In positieve zin wordt er meestal een sterk ontwikkeld invoelingsvermogen mee aangeduid, in negatieve zin slaat het op overgevoeligheid van een subject dat niet opgewassen is tegen het leven. Als we kijken naar de geschiedenis van de filosofie, zien we dat deze ambiguïteit al heel lang bestaat. Reeds in de Middeleeuwen kende men een actieve sensibiliteit die met haar morele voelhorens openstaat voor de wereld. Deze onderscheidde men van de passieve sensibiliteit, die ontvangt, reageert op prikkels van buitenaf. Actieve sensibiliteit betekent zoiets als ‘met gevoel begiftigd’ en is, grosso modo, deugdzaam, nobel, goed en voor de goddelijke waarheid ontvankelijk. In de achttiende eeuw werd ze systematisch verder uitgewerkt als moreel gevoel: simpel gezegd, als de gave van de mens om van nature het goede te doen.

Over de auteur

Svenja Flasspöhler (1975) was hoofdredacteur van Philosophie Magazine. Tegenwoordig is zij hoofdredacteur Literatuur, Kunst en Geesteswetenschappen van Deutschlandradio Kultur. Haar boek Vergeven werd genomineerd voor de prestigieuze Tractatus Preis.