Nieuw: Weg van de natuur

Een boek over de grote ontworteling. Vanaf vandaag is Weg van de natuur van Kees Vuyk beschikbaar in de (online) boekhandel!

Over het boek

Ons idee van de natuur is in de afgelopen eeuwen uit koers geraakt: de natuur is niet langer iets waar we deel van uitmaken, maar iets om te overheersen. Dat roept wel vragen op. Want waar staan wij zelf in dat beeld? Filosoof Kees Vuyk onderzoekt in dit boek de achtergronden van veel hedendaagse crises, van de klimaatverandering tot de migratiecrisis en het verlangen naar autocratisch leiderschap. De rode draad is daarbij de worsteling van de moderne mens om zichzelf te plaatsen binnen de natuurlijke orde. Met een betoog dat zowel filosofisch als toegankelijk is, spoort Weg van de natuur aan tot reflectie en actie en biedt het een hoopvolle weg naar een herstelde verbondenheid met de natuur en de wereld om ons heen.

of bestel het e-book

Over de auteur

Kees Vuyk was als universitair hoofddocent verbonden aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij won in 2018 de Socratesbeker met Oude en nieuwe ongelijkheid.

Lees hier een fragment uit de inleiding

Hoe zullen toekomstige generaties terugkijken op de tijd waarin wij nu leven, gesteld dat zij daartoe de gelegenheid krijgen? Het antwoord ligt vervat in de term ‘antropoceen’ die sommigen voor onze tijd voorstellen. Dat wil zeggen: een tijd waarin de macht van mensen zo groot was geworden, dat het hele aardoppervlak (van de polen tot de diepzee) de sporen van menselijke aanwezigheid vertoonde en tegelijk een tijd waarin mensen ertoe gekomen waren het aardse milieu waarin zij leven kunnen, dat wat hen draagt en voedt, zodanig te vernietigen, dat van die aanwezigheid uiteindelijk niets anders zal overblijven dan een specifieke geologische aardlaag vol kunststoffen en industriële artefacten. Dit antwoord dat inmiddels vele aanhangers gevonden heeft, roept uiteraard een nieuwe vraag op, die wij onszelf nu stellen moeten: hoe kan het dat wij mensen onze toegenomen macht vooral gebruiken om onze eigen toekomst, of liever: die van toekomende generaties, in de waagschaal te stellen? In dit boek presenteer ik een antwoord op deze laatste vraag. Ik zoek het in het gegeven dat precies dat wat mensen macht over de natuur verleent het hun moeilijk maakt een beeld te krijgen van zichzelf als deel van die natuur; met als gevolg dat ze zichzelf bij het bewerken van de natuur over het hoofd zien en gewoonlijk pas laat – te laat – doorkrijgen wat zij zichzelf daarmee aandoen. Hun macht kregen mensen van de moderne natuurwetenschap die vanaf de zeventiende eeuw in Europa ontwikkeld wordt en in de negentiende eeuw vanuit het Westen, vooral via de toepassingen ervan in techniek en industrie, mensen overal op aarde in haar greep neemt.