Nieuw: Wie is er bang voor gender?

Vanaf vandaag is Wie is er bang voor gender?  van Judith Butler beschikbaar in de (online) boekhandel!

Het boek is als e-book beschikbaar

Over het boek

Hoe kon gender, ooit een term voor vrijheid, emancipatie en zelfbeschikking van vrouwen en de lhbtqia+-gemeenschap, zo verontrustend worden dat er een wereldwijde antigenderbeweging is opgekomen? Filosoof Judith Butler gaf met het iconische Gender Trouble ons begrip van gender en seksualiteit een radicaal nieuwe inhoud. In Wie is er bang voor gender? analyseert hen minutieus de holle retoriek en de fantasmatische angsten die op gender geprojecteerd worden door conservatief-religieuze organisaties, opkomende autoritaire regimes, fascistische formaties en transuitsluitende feministen. In deze onverschrokken filosofische en sociaal- politieke analyse bepleit Butler het vormen van allianties en het ontwikkelen van een krachtig toekomstbeeld waarin leven en samenleven, vrijheid, radicale gelijkheid en rechtvaardigheid aantrekkelijk worden in plaats van beangstigend.

 

Over Judith Butler

Judith Butler is een filosoof en gendertheoreticus uit de vs. Hen verwierf wereldfaam met de boeken Gender Trouble (1990) en Bodies that Matter (1993) die nog altijd grote invloed hebben op het denken over feminisme, gender en queer.

‘Hoe ontwikkelen we een tegenbeeld dat sterk genoeg is om dit bedrieglijke fantasma te ontmaskeren, onschadelijk te maken en ervoor te zorgen dat het niet langer wordt ingezet voor meer censuur, verdraaiing van de feiten en reactionaire politiek?’ – Judith Butler

Vertaling van het boek Wie is er bang voor gender: Mieke Maassen, Margriet van Heesch, Janne Van Beek

 

  Foto: Stefan Gutermuth

 

Een leesfragment uit het boek

Waarom zou iemand bang zijn voor gender? De term was tot voor kort nog betrekkelijk gewoon, in elk geval in de Verenigde Staten. Er wordt ons gevraagd op een formulier een hokje aan te vinken en de meesten van ons doen dat zonder erbij stil te staan. Natuurlijk doen sommigen van ons dat liever niet, omdat we vinden dat er meer vakjes zouden moeten zijn of misschien wel helemaal geen. We denken allemaal anders over het verplicht aanvinken van het genderhokje. Sommigen menen dat ‘gender’ een manier is om de ongelijkheid van vrouwen aan te kaarten of denken dat het woord synoniem is met ‘vrouwen’. Anderen denken dat het een verkapte verwijzing is naar ‘homoseksualiteit’. Weer anderen veronderstellen dat ‘gender’ een andere manier is om over ‘sekse’ te spreken, terwijl sommige feministen onderscheid maken tussen de twee, waarbij ‘sekse’ ofwel verwijst naar biologie of de wettelijke seksetoewijzing bij de geboorte, en ‘gender’ naar wie iemand wordt in sociaal-culturele zin. Tegelijkertijd zijn feministen en andere wetenschappers binnen genderstudies het onderling niet eens over welke definities en onderscheidingen de juiste zijn. Uit de vele debatten over het woord blijkt wel dat geen enkele benadering of definitie van gender de overhand heeft.

Vind hier een langer leesfragment uit het boek.

 

 


Wil je vaker op de hoogte worden gehouden van interessante boeken, acties en interviews? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!