Nieuw: Wittgenstein

Vanaf vandaag is Wittgenstein beschikbaar in de (online) boekhandel! Een veelgeprezen biografie die inmiddels als een klassieker wordt beschouwd.

Dit is een heruitgave van de in 2012 verschenen uitgave ‘Ludwig Wittgenstein: Portret van een gekwelde ziel’. In deze nieuwe uitgave zijn geen tekstwijzigingen aangebracht.

Over het boek

Met zijn scherpe denken veranderde Ludwig Wittgenstein (1889-1951) de koers van de twintigste-eeuwse filosofie voorgoed. In Wittgenstein, de veelgeprezen biografie die inmiddels als een klassieker wordt beschouwd, onthult de befaamde filosoof Ray Monk de diepten van Wittgensteins denken. Hij bestudeerde hiervoor niet alleen de geschriften en de correspondentie van Wittgenstein, maar sprak ook met zijn familie, vrienden en studenten. Het resultaat is een fascinerend portret van een onontkoombaar denker, die de filosofie ingrijpend beïnvloedde, maar voortdurend twijfelde aan zijn eigen bestaansrecht.

Of bestel hier het e-book 

Over de auteur

Ray Monk is een Britse biograaf en filosoof, bekend om zijn werken over het leven van invloedrijke figuren zoals Ludwig Wittgenstein en Robert Oppenheimer.

Lees hier alvast een fragment uit de inleiding

Van de persoon van Ludwig Wittgenstein gaat iets bijzonder fascinerends uit dat niet geheel verklaard wordt door de geweldige invloed die hij heeft uitgeoefend op de ontwikkeling van de filosofie in deze eeuw. Ook mensen die de analytische filosofie koud laat, vinden hem boeiend. Er zijn gedichten over hem geschreven, schilderijen werden door hem geïnspireerd, zijn werk is op muziek gezet, en hij is tot de hoofdpersoon gemaakt van een geslaagde roman die weinig anders is dan een geromantiseerde biografie (The World As I Found It, van Bruce Duffy). Voorts zijn er ten minste vijf televisiedocumentaires over hem gemaakt en er zijn talloze herinneringen aan hem opgetekend, dikwijls door mensen die hem slechts zeer terloops hebben gekend. (F.R. Leavis, bijvoorbeeld, die hem maar vier- of vijfmaal heeft ontmoet, schreef een artikel van zestien bladzijden met als titel ‘Memories of
Wittgenstein’.) Er zijn herinneringen aan Wittgenstein gepubliceerd door de dame die hem Russisch onderwees, de man die hem turf bracht in zijn huisje in Ierland en de man die, hoewel hij hem nauwelijks kende, toevallig de laatste foto’s van hem nam. Dit staat in zekere zin los van de niet-aflatende stroom van commentaren op Wittgensteins filosofie. Maar ook hier wordt in hoog tempo gewerkt. Een recente bibliografie van secundaire bronnen vermeldt niet minder dan 5868 artikelen en boeken over zijn werk. Maar weinige van deze publicaties zullen de belangstelling trekken (of zelfs maar begrijpelijk zijn) voor mensen buiten de academische wereld, en een even gering aantal van deze publicaties zal ingaan op de aspecten van Wittgensteins leven en persoon die de inspiratie vormen voor de in de vorige alinea genoemde herinneringen.