Nieuw: ‘Word een goede ouder’ en jubileumeditie ‘Stop met aardig zijn’

Vanaf vandaag zijn Word een goede ouder en de jubileumeditie van Stop met aardig zijn van Thomas d’Ansembourg beschikbaar in de (online) boekhandel.

‘Kinderen luisteren niet naar wat je zegt of wat je doet. Ze luisteren naar wie je bent.’


Of bestel het e-book.

Word een goede ouder

Twintig jaar na de bestseller Stop met aardig zijn verschijnt er een nieuw boek van de specialist in geweldloze communicatie Thomas d’Ansembourg. In Word een goede ouder past hij zijn ideeën toe op de opvoeding. D’Ansembourg bespreekt vragen als:

Hoe geef je kinderen stimulerende en motiverende richtlijnen? Hoe laat je zien dat respect, helderheid en empathie niet enkel ideeën zijn, maar waarden om naar te leven? Hoe stel je duidelijke grenzen, zonder de ander of jezelf te zeer te beperken? Hoe maak je duidelijk dat vrijheid niet betekent dat je alles kunt doen wat je wil, maar dat je doet waar je voor gekozen hebt, en de onaangename consequenties van die keuze accepteert? Hoe inspireer je kinderen tot een leven van schoonheid en plezier, ondanks de onvermijdelijke pijn en verwarring ook in zo’n leven?

De lezer krijgt toegankelijk, onderbouwd en praktisch antwoord op deze vragen. Een bemoedigend boek voor jong en oud, om te leven op basis van verantwoordelijkheid, vrijheid en onzelfzuchtig geluk.

Lees alvast een fragment

Voorbij de kwestie van overleven en de bevrediging van basisbehoeften dromen mensen van echte, diepgaande, rijke en harmonieuze relaties. We zijn moe van valse relaties, gemaakt van schijnheiligheid, wollig taalgebruik, verborgen agenda’s en machtsspelletjes. We zijn moe van oppervlakkige relaties waarin wat echt van belang is wordt vermeden, verborgen, of ontkend; we houden van diepgaande relaties. We zijn moe van steriele relaties, van mondaine praatjes, van blabla en andere smalltalk die nergens over gaat en niet tot welbevinden leidt; we willen rijke relaties. We zijn moe van irritante, soms stelselmatig irritante en op voorhand conflictueuze relaties; we dromen van harmonieuze relaties – of van relaties die we zonder al te veel moeite harmonieus kunnen maken.
We zijn waarschijnlijk met miljarden mensen die vanuit heel hun wezen verlangen naar relaties van dit type: verrijkender, vrolijker, inspirerender. Wat houdt ons tegen om het bereiken van dit ideaal collectief tot de prioriteit uit te roepen? Wat blokkeert, ondermijnt of saboteert onze initiatiefkracht, onze ondernemingsgeest?

Na ruim 25 jaar begeleiding van mensen in de verschillende cycli, seizoenen en wendingen van hun leven ben ik tot deze overtuiging gekomen: er zijn allerlei gedragingen, gedachten en denkbeelden waar we aan vasthouden, niet omdat we ervan overtuigd zijn dat ze goed voor ons zijn, maar simpelweg uit gewoonte. Soms heeft een bepaalde manier van functioneren ons geholpen en blijven we daaraan vasthouden, ook al is die inmiddels disfunctioneel geworden. Dat gaat zo ver dat veel mensen (en bijna was ik een van hen geweest) vasthouden aan een toestand waarin ze zich slecht voelen, maar die wel bekend is en dus ondanks alles een comfortzone biedt, in plaats dat ze hun moed verzamelen om een nieuwe, en dus onvermijdelijk onbekende situatie te creëren waarin ze zich wel goed voelen. Omdat we – al was het maar voor een bepaalde periode – profijt hadden van onze gewoontes, zien we niet dat ze zich nu tegen ons keren. Als het gaat om relaties, in het bijzonder die op het gebied van opvoeding en onderwijs, zijn we dus vaak zodanig verstrikt geraakt in onze gewoontes dat het niet eens meer in ons opkomt dat we ze kunnen verbeteren en dat dit een nuttige en veelbelovende onderneming kan zijn. We geloven niet dat we de aard van onze relaties aanmerkelijk kunnen veranderen, vooral doordat we er niet eens over nadenken! Terwijl we geloven dat ons denken vrij is, herhalen we onze automatismen en onderwerpen ons eraan alsof we zo geprogrammeerd zijn.

Stop met aardig zijn

Waarom doen we ons anders voor dan we zijn? Waarom proberen we toch zo aan de verwachtingen van anderen te voldoen? Waarom blijven we altijd aardig en vriendelijk, ten koste van onszelf? Volgens Thomas d’Ansembourg word je hier ongelukkig van. Als je niet aangeeft wat je voelt of wilt, krijg je niet wat je nodig hebt. Hierdoor raak je gevangen in een vicieuze cirkel.

Dit boek helpt je deze cirkel te doorbreken. Je leert meer af te gaan op je eigen gevoelens en behoeften. Het is voor jezelf, voor je partner, vrienden en familie beter als je duidelijk bent: als je zegt wat je denkt, voelt en nodig hebt.

D’Ansembourg laat stap voor stap zien hoe je dit aan de hand van geweldloze communicatie kunt aanpakken. Hij gaat met humor te werk en geeft veel praktische voorbeelden. Deze jubileumeditie bevat een nieuw voorwoord.


Of bestel het e-book.

Wil je vaker op de hoogte worden gehouden van interessante boeken, acties en interviews? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!