Nu verkrijgbaar: Benedictijnse wijsheid voor het ware leven van Anselm Grün

Vandaag verschijnt bij Uitgeverij Ten Have het nieuwe boek van Anselm Grün: Benedictijnse wijsheid voor het ware leven.

Benedictijnse wijsheid voor het ware leven

Anselm Grün zoekt in Benedictijnse wijsheid voor het ware leven spirituele wijsheid niet per se in hoge idealen of in mystieke extase. Hij toont een spiritualiteit die voor ons allen bereikbaar is. Het meest spiritueel is het leven wanneer het niet loopt, wanneer we ogenschijnlijk aan de grond zitten. Juist dan stellen wij ons open voor een houding van ‘deemoed’ en is verlichting vindbaar.Voor de seculiere mens is spiritualiteit niet alleen bereikbaar via oosterse tradities: ook de christelijke spirituele traditie blijkt heel bruikbaar.

Anselm Grün

Anselm Grün, geboren in 1945, is monnik en hoofdeconoom in de Benedictijnenabdij van Münsterschwarzach (Duitsland). Als geestelijke begeleider en raadgever van vele mensen behoort hij vandaag tot een van de meest gelezen christelijke auteurs.

Lees een fragment uit Benedictijnse wijsheid voor het ware leven

Het gaat er niet om de spiritualiteit van beneden vierkant tegenover die van boven te plaatsen. Eenzijdigheid levert nooit wat op. En zo bestaat er ook een gezonde spanning tussen deze beide spirituele benaderingen. De spiritualiteit van boven stelt ons idealen voor ogen die wij kunnen nastreven en die wij ten slotte dienen te vervullen. Van idealen gaat een positieve invloed op mensen uit.

Vooral voor de jeugd zijn idealen levensnoodzakelijk. Want zonder idealen zouden zij alleen met zichzelf bezig zijn. Zij zouden de mogelijkheden die zij in zich hebben niet kunnen ontplooien. En zij zouden niet in aanraking komen met de kracht die in hen leeft, maar die moet worden opgewekt. Idealen dagen jonge mensen uit boven zichzelf uit te stijgen, zodat zij zichzelf overtreffen, tot zelfoverwinning komen en nieuwe mogelijkheden op het spoor komen. Zonder idealen zouden veel jongeren aan zichzelf voorbij leven. Om te kunnen groeien heb je voorbeelden nodig. Je wordt iemand door iemand voor ogen te hebben. Heiligen kunnen voor jonge mensen dienen als een voorbeeld; er kan een uitdaging en aansporing van uitgaan om aan zichzelf te werken en hun eigenlijke roeping te ontdekken. Maar we kunnen geen kopieën van heiligen worden. Het is niet de bedoeling dat het kijken naar de heiligen ons een slecht geweten geeft, omdat wij niet zo heilig zijn; het moet ons veeleer bemoedigen om niet laatdunkend over onszelf te zijn, om onze persoonlijke roeping te ontdekken en het unieke beeld te erkennen dat God zich van ieder van ons gemaakt heeft.

Onze abt gaf aan onze gemeenschap als motto: ‘Je hebt meer mogelijkheden dan je denkt, nog afgezien van de mogelijkheden die God met je voorheeft.’ De idealen dienen ervoor om de mogelijkheden die God ons schonk, in onszelf te ontdekken. Altijd al is de jeugd in staat geweest zich te laten begeesteren. Daarvoor heeft zij hoge idealen nodig. De begeestering is een kracht die haar in staat stelt boven zichzelf uit te groeien, zich te oefenen in haar bekwaamheden, en deze uit te breiden. Als er geen idealen meer zijn die begeestering wekken, dan wordt de jeugd ziek. Dan heeft zij behoefte aan iets anders om het leven te vullen, dan moeten jonge mensen met geweld iets in elkaar slaan in een poging daar groei aan te ontlenen. Als de begeestering van de jeugd wordt misbruikt, zoals dat gebeurde in het Derde Rijk, dan kan dat tot een catastrofe leiden. Daar ligt voor de Kerk een uitdagende mogelijkheid om de idealen van het christendom, zoals die zijn voorgeleefd in de Bijbel, in de grote bijbelse gestalten, en in de heiligen van de kerkgeschiedenis, op geloofwaardige manier aan de jeugd te verkondigen. Het voorleven is belangrijker dan het verkondigen. Als jonge mensen voorbeelden hebben, dan komt de innerlijke chaos in hen tot rust, dan ordenen zich de verschillende krachten om het ideaal, dat op een aansprekende wijze wordt voorgeleefd. Voorbeelden geven aan de jeugd houvast en oriëntering. Zij brengen jonge mensen in contact met hun eigen mogelijkheden, die God in hen heeft gelegd.

Benedictijnse wijsheid voor het ware leven

De auteur zoekt spirituele wijsheid niet per se in hoge idealen of in mystieke extase. Hij toont een spiritualiteit die voor ons allen bereikbaar is. Het meest spiritueel is het leven wanneer het niet loopt, wanneer we ogenschijnlijk aan de grond zitten. Juist dan stellen wij ons open voor een houding van ‘deemoed’ en is verlichting vindbaar.Voor de seculiere mens is spiritualiteit niet alleen bereikbaar via oosterse tradities: ook de christelijke spirituele traditie blijkt heel bruikbaar.

€20,00

Bestel direct