Nu verkrijgbaar: Simone de Beauvoir, van Kate Kirkpatrick

Het is zover. De monumentale biografie van Simone de Beauvoir is vanaf vandaag verkrijgbaar in de (online) boekhandel.

Simone de Beauvoir. Een leven

Filosoof, schrijver en feministisch icoon – Simone de Beauvoir was het allemaal. Biografe Kate Kirkpatrick had voor het eerst toegang tot nooit eerder beschikbare dagboeken en correspondentie. Het resultaat is een echte pageturner: diepgravend, verrassend en ontroerend.

Deze baanbrekende biografie werpt een geheel nieuw licht op De Beauvoir, die definitief neergezet wordt als een van de belangrijkste denkers van de twintigste eeuw.

‘Toen De Beauvoir haar nu beroemde woorden in De tweede sekse schreef – “Je komt niet ter wereld als vrouw, je wordt vrouw” – wist ze niet hoe groot de invloed van dat boek zou zijn op de rest van haar leven of de levens van degenen die na haar kwamen.

Er is veel geschreven over de betekenis van die zin, over wat dat betekent: vrouw “worden”. Dit boek is gewijd aan de vraag hoe De Beauvoir zelf is geworden wie ze werd.’ – Kate Kirkpatrick

Over Kate Kirkpatrick

Kate Kirkpatrick is lector Religie, Filosofie en Cultuur op het King’s College in Londen. Ze is auteur van meerdere boeken en artikelen over De Beauvoir, Sartre en het existentialisme.

Lees een eerste fragment uit Simone de Beauvoir

Op 9 januari 1908 om half vijf ’s morgens werd Simonne Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir geboren in het zesde arrondissement van Parijs. Ze kwam ter wereld in een milieu vol verstikkende sociale conventies. De eerste hap frisse lucht die ze inademde kwam door de ramen van de tweede verdieping die uitzicht boden op de Boulevard Raspail. Op vierjarige leeftijd beheerste ze de kunst om een gedrukt visitekaartje uit haar fluwelen tasje te halen dat ze bij zich had als ze met haar moeder op bezoek ging. De Beauvoir zou bijna haar hele leven in dezelfde chique wijk van Parijs wonen, maar in de periode van haar geboorte verging het de familie minder goed.
De Bertrand de Beauvoirs behoorden tot de hogere burgerij en waren oorspronkelijk afkomstig uit de Bourgogne. Een van hun voorouders had in 1786 een aristocratische titel verworven, maar werd al in 1790 onthoofd – na de revolutie. Ondanks het feit dat dit meer dan een eeuw vóór haar geboorte had plaatsgevonden, heeft dit incident geleid tot verdeeldheid onder de biografen van De Beauvoir. Ze schatten de sociale status van haar familie verschillend in. Bair hechtte groot belang aan de stamboom van De Beauvoir, maar Simones zus Hélène hechtte er veel minder belang aan. Na de onthoofding van hun gewaardeerde voorouder maakte de familie de aristocratische pretenties niet waar.
De familie bezat nog wel een landgoed met een château in Limousin. Maar de vader van Simone, Georges de Beauvoir, was niet de eerstgeborene en zou het niet erven. Hij was intellectueel begaafd en charmant, maar zijn ambities kwamen niet overeen met die van zijn ouders – hij wilde acteur worden. Zijn vader moedigde hem aan om een respectabeler beroep te kiezen en fatsoen won het pleit: Georges ging rechten studeren en vond een baan op het kantoor van een bekende Parijse advocaat. Hij had weinig ambitie. Noch zijn vader noch zijn broer hoefden te werken voor de kost. Hoewel zijn moeder haar best deed om hem duidelijk te maken dat werken zinvol was, schoot die gedachte nooit wortel. Maar hij wilde wel trouwen en verliet uiteindelijk zijn secretariële functie om een zelfstandig advocaat te worden, in de hoop dat zijn vooruitzichten daarmee zouden verbeteren.
Door bemiddeling van zijn vader werd een geschikte partner gevonden: Françoise Brasseur, een jonge vrouw uit een noordelijke familie met een aanzienlijke bruidsschat. Hoewel haar naam geen aristocratisch voorvoegsel bevatte (zoals ‘de’ in Bertrand de Beauvoir), waren de Brasseurs veel rijker dan de Bertrand de Beauvoirs. Gustave Brasseur, de vader van de bruid, was een bij-zonder succesvolle bankier uit Verdun. Françoise was zijn eerstgeboren maar minst geliefde kind. Bij haar geboorte had hij gehoopt op een erfgenaam. Ze was opgevoed in een klooster en haar ouders hadden weinig belangstelling voor haar totdat ze werden ge-confronteerd met financiële problemen, wat hen eraan herinnerde dat het meisje ruimschoots de huwbare leeftijd had bereikt. Het was niet de enige keer dat de Brasseurs zich teleurgesteld toonden bij de geboorte van een meisje: nadat ze het eerder als dochter had meegemaakt, maakte Françoise het later opnieuw mee als moeder, en gedurende haar hele leven leed ze onder de kilheid van haar ouders.Filosoof, schrijver en feministisch icoon – Simone de Beauvoir was het allemaal. Biografe Kate Kirkpatrick had voor het eerst toegang tot nooit eerder beschikbare dagboeken en correspondentie. Het resultaat is een echte pageturner: diepgravend, verrassend en ontroerend.

Deze baanbrekende biografie werpt een geheel nieuw licht op De Beauvoir, die definitief neergezet wordt als een van de belangrijkste denkers van de twintigste eeuw.

‘Toen De Beauvoir haar nu beroemde woorden in De tweede sekse schreef – “Je komt niet ter wereld als vrouw, je wordt vrouw” – wist ze niet hoe groot de invloed van dat boek zou zijn op de rest van haar leven of de levens van degenen die na haar kwamen.

Er is veel geschreven over de betekenis van die zin, over wat dat betekent: vrouw “worden”. Dit boek is gewijd aan de vraag hoe De Beauvoir zelf is geworden wie ze werd.’ – Kate Kirkpatrick