Ode aan de eenzaamheid van Marinus van den Berg

Ode aan de eenzaamheid is vanaf vandaag beschikbaar in de (online) boekhandel!

Eenzaamheid is een steeds groter probleem: meer mensen zitten in een sociaal isolement of blijven alleen achter. De psychologische gevolgen daarvan zijn niet te overzien en vormen dé uitdaging van de 21e eeuw.

Of bestel het e-book

Over het boek

Marinus van den Berg biedt een verrassend perspectief op eenzaamheid. Het begrip heeft een dramatische klank en alleen nog maar een negatieve betekenis. Van den Berg daagt ons uit: hoe kunnen we omgaan met onze fundamentele eenzaamheid? En kan alleen-zijn toch ook zijn waarde hebben?

Lees alvast een fragment

Met vragen over eenzaamheid betreed je privéterrein, het domein van de intimiteit. Een ongepaste of ontijdige vraag kan de innerlijke deur van de ander in het slot gooien. Een directe vraag als ‘Bent u eenzaam?’ maakt alleen maar een opening als de aangesprokene zich vrij en emotioneel veilig voelt. Dan kan er ruimte komen voor verhalen, voor een speciaal verhaal.
Wie dus iemands ongewenste vereenzaming wil verlichten, moet goed nagaan welke vraag hij of zij stelt. Misschien kunnen we ons afvragen welke vragen wij zelf zouden willen krijgen in zo’n situatie.

Over de auteur

Marinus van den Berg werd in 1947 in Wijhe (Overijssel) geboren. Hij bezocht het kleine seminarie te Zenderen en studeerde vervolgens aan de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht en aan de Universiteit van Yale in New Haven (VS). Nadat hij acht jaar pastor in het verpleeghuis Randerode in Apeldoorn was geweest, werd hij in 1984 pastoraal vormingswerker voor de gezondheidszorg in Almelo. Een functie die hij vijftien jaar uitoefende. Sinds 1 juni 1998 is hij geestelijk verzorger in Antonius IJsselmonde te Rotterdam en sinds 1 oktober 2008 bij het regionaal palliatief centrum Cadenza te Rotterdam.

Marinus van den Berg heeft al tientallen succesvolle boeken geschreven en is een veelgevraagd spreker op lezingen en symposiums. Rode draad in zijn werk: omgaan met de dood moet je niet wegstoppen. De dood hoort bij het leven. Door met elkaar te praten kun je leren op een menselijke manier om te gaan met afscheid en de dood.

Wil je wekelijks nieuws ontvangen over boeken, winacties en evenementen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!