Amsterdam, 13 oktober 2023

Beste lezer,

Je bent vast een heel lieve jongen en je bedoelt het (waarschijnlijk) allemaal niet verkeerd. Toch heb je je (een beetje) gedragen als een botte hork. Je hebt blijkbaar nog wat opvoeding nodig. Dat kan gebeuren. Niemand is perfect opgevoed. Maar goed, de persoon die jou zojuist de link gaf naar deze brief is (vermoedelijk) niet je moeder en heeft wel wat beters te doen dan jou opvoeden. Daarin heeft ze natuurlijk volkomen gelijk. Als ze alle mannen zou moeten opvoeden die op dit gebied nog wel wat opvoeding kunnen gebruiken, dan heeft ze daar een dagtaak aan. Het is eigenlijk al erg aardig dat ze überhaupt de moeite nam om je die QR-code te laten scannen. Of heb je uit jezelf die QR-code gescand omdat je ook wel aanvoelde dat je een beetje een botte hork bent? Het maakt eigenlijk helemaal niet uit hoe je ertoe gekomen bent om deze brief van mij aan jou te lezen, het gaat er om dat je het doet. Dat vind ik erg goed van je.

Wat voor horkerigs je precies begaan hebt, weet ik natuurlijk niet. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Misschien liet je een vrouw niet uitpraten of heb je een persoon aangesproken en toen deze daar niet of afwijzend op reageerde, heb je niet wijselijk je mond gehouden, maar ben je doorgegaan met opmerkingen plaatsen. Wellicht heb je zelfs een ander aangeraakt zonder dat je daarvoor toestemming had.

Begrijp me niet verkeerd. Ik schrijf dit niet omdat vrouwen zielige wezens zijn die bescherming nodig hebben van ons mannen. Vrouwen zijn uiteraard net als jij en ik zelfstandige wezens die heel goed voor zichzelf op kunnen komen. Dat doen ze bijvoorbeeld door botte horken te negeren en rustig aan ze voorbij te lopen (of een QR-code laten scannen). Ik schrijf dit wel omdat ik jou wil helpen en door jou op te voeden, de hele maatschappij een dienst wil bewijzen.

Want doordat er in de maatschappij nog wonderlijke ideeën bestaan over vrouwen en mannen, gaat er veel mis. De basisgedachte achter al deze wonderlijke ideeën is waarschijnlijk de volgende: mannen moeten stoer zijn (en dat betekent: bepalen wat er gebeurt en dus anderen hun wil op leggen), vrouwen moeten lief zijn (en dat betekent: doen wat anderen willen). En als je daar (onbewust) in gelooft, dan is het irritant wanneer een vrouw niet op jou reageert. Jij als man moet haar immers jouw wil op kunnen leggen. Maar goed, draai het eens om, stel je voor dat iemand waar je liever niets mee te maken wil hebben zich aan jou opdringt. Zou je het dan niet vervelend vinden als deze persoon doorgaat wanneer jij aangeeft dat je er geen zin in hebt? Zo simpel is het eigenlijk.

Ik schreef al dat er veel mis gaat door die wonderlijke ideeën over hoe vrouwen en mannen zich te gedragen hebben. Er zijn mannen die de indruk hebben dat als vrouwen niet doen wat ze willen, ze zelfs geweld mogen gebruiken. Zo ben jij vast niet en je bent er waarschijnlijk tegen. Maar toch komt dat geweld uit diezelfde achterliggende gedachte voort als die bottehorkerigheid van jou. Namelijk de gedachte dat je als man vrouwen jouw wil op kunt leggen. En zelfs als je vindt dat je als man vrouwen juist moet beschermen, komt dat nog een beetje uit die gedachte voort. Vrouwen zijn dan blijkbaar niet zelfstandig genoeg om voor zichzelf te kunnen zorgen (een vrouw in nood, moet je natuurlijk helpen, maar dat geldt net zo goed voor een man in nood). Maar dat zijn ze dus wel. En dat is precies het punt.

Hoe het ook zij, hier een lijstje met handige tips om van je bottehorkerigheid af te komen.

↠ ’Nee’, is ‘nee’. Dus als iemand laat blijken dat ze niet in je geïnteresseerd is, laat het dan zo en doe of zeg verder niets.

↠ Niet alleen ‘nee, is nee’, ook geen antwoord betekent meestal ‘nee’. Dus wanneer je iets zegt tegen een vrouw (of een willekeurig ander persoon) en ze reageert niet, laat het dan lekker zo en zeg of doe verder niets.

↠ Al is een vrouw (of een willekeurig ander persoon) nog zo uitdagend gekleed, ze vraagt er daarmee nooit om dat je opmerkingen naar haar maakt of aan haar zit. Ze vraagt eigenlijk alleen om iets als ze daar letterlijk om vraagt.

↠ Maak ruimte voor anderen, ga bijvoorbeeld een beetje aan de kant als er iemand aan komt lopen. Ga niet met je benen wijd in het openbaar vervoer zitten. Het gaat niet alleen om letterlijke ruimte, geef vrouwen ook ruimte om te spreken, laat ze bijvoorbeeld uitspreken, luister naar ze, stel vragen, en neem wat ze zeggen serieus (ze kunnen zomaar goede ideeën hebben). Kijk als je spreekt de vrouwen en de mannen tegen wie je spreekt net zoveel aan.

↠ Denk niet dat je vrouwen van alles moet uitleggen. Bij twijfel of het gepast is, beter kiezen voor niet uitleggen.

↠ Als je niet zo goed begrijpt waarom sommige vrouwen je niet het voordeel van de twijfel willen geven, bedenk dan dat 1 op de 3 vrouwen te maken heeft gehad met fysiek of seksueel geweld.

↠ Als je op straat loopt en voor je loopt een vrouw, dan kun op de dezelfde afstand blijven lopen, of haar inhalen, maar dat kan beangstigend zijn. Daarom kun je beter de afstand groter laten worden, of even oversteken zodat ze niet de indruk heeft dat je haar achtervolgt en iets van haar wil.

↠ Als een vrouw alleen aan het joggen is (of iets willekeurigs anders doet), roep haar dan niet zomaar na.

↠ Uiteraard is het goed als je iemand helpt die in nood is, maar als er niets aan de hand is, heeft een vrouw niet jouw bescherming nodig (vrouwen hebben meestal namelijk helemaal geen bescherming van mannen nodig, maar alleen soms tegen mannen).

↠ Als je twijfelt of je gedrag naar vrouwen gepast is, vraag je dan af: kan ik ook zo tegen een man doen?

↠ Spreek je vrienden of andere mensen (vaak mannen) er op aan als ze vrouwonvriendelijke dingen zeggen of doen (en dus niet omdat die vrouwen beschermd moeten worden, maar omdat die vrienden opgevoed moeten worden).

Er zijn nog veel meer tips te geven, maar ik laat het hier even bij. Je moet trouwens niet denken dat ik me beter voel dan jij omdat ik dit allemaal weet. Eigenlijk weet ik het ook niet zo precies en ben ik soms net zo goed een flinke hork. Maar ik heb het gewoon gevraagd aan vrouwen. Ik vroeg: wat voor vervelend gedrag van mannen kom jij tegen en welke tips heb jij voor deze mannen om zich beter te gedragen? Dat is trouwens ook nog een goede tip, als je iets niet weet, kun je het gewoon vriendelijk vragen.

Nou ja, veel succes ermee.

Met een vriendelijke groet,

Frank Meester

Lees verder: