Catherine Wilson

Catherine Wilson is filosoof en werkt aan het Graduate Center van de City University van New York. ‘Hoe word je epicurist?’  is haar eerste boek dat in het Nederlands verschijnt.

Terug naar boven