Edith Plantier

Edith Plantier

Edith Plantier werkt als predikante in algemene dienst van de Protestantse Kerk in Nederland. Haar proefschrift, Door de dood omvangen; Elisabeth Kübler-Ross en het pastoraat (1994) wordt tot op de dag van vandaag erkend en gebruikt als een belangrijke bijdrage aan het vakgebied.

Terug naar boven