Nieuwsbrief

Christa Anbeek

Christa Anbeek, o.a. hoogleraar Spiritual care aan de VU, baseerde het dialoogspel op haar boek Voor Joseph en zijn broer (2018). Co-ontwikkelaars zijn Willem-Jan Renger (hoofd Innovatie Studio HKU) en Hester van Zuthem (User Centered Designer bij Active Cues).
Christa Anbeek

Boeken van Christa Anbeek